English version of this page

Fra motstand til friksjon: analyse av komplekse møter mellom det globale og lokale for å fremme handling mot antibiotikaresistens

Prosjektet har som mål å utvikle nye rammeverk for handling mot antibiotikaresistens, ved å trekke innsikt fra kompleksitetsteori og -tenkning.

Les mer på prosjektets engelske nettsider

Publisert 22. aug. 2022 11:22 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57