English version of this page

Digital likestilling i AMR-politikk og -praksis (EquityAMR)

Prosjektet bruker en helse-(u)likhet-tilnærming for å analysere de sammenvevde utfordringene vi står overfor for å forstå antimikrobiell resistens (AMR), og bygger tilnærminger for å redusere AMR i konteksten av India og Sri Lanka.

Full prosjektittel: EquityAMR: Digital likestilling i AMR-politikk og -praksis: Å bygge rettferdighet i digital global helse: antimikrobiell resistens i lav- og middelinntektsland

Les mer på prosjektets engelske nettside

Publisert 22. aug. 2022 11:13 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57