English version of this page

Mikrobiell agens og menneskelig ansvarliggjøring

Prosjektet utvikler og diskuterer teorier for å forstå mikrobiell handling og utvikle vitenskapelige beretninger om mikrobiell handling som oppmuntrer til menneskelig responsevne uten å forsøke å kontrollere og dominere mikrober på måter som utløser motstand.

Les mer på prosjektets engelske nettsider

Publisert 22. aug. 2022 11:26 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57