Personer med emneord «Personvern»

Navn Telefon E-post Emneord
Bentzen, Heidi Beate Stipendiat +47-22850086 h.b.bentzen@medisin.uio.no Bioteknologirett, personvern, helserett, livsvitenskap, persontilpasset medisin
Bergsager, Dagfinn Gruppeleder +47-22840047 +47-95204665 (mob) dagfinn.bergsager@usit.uio.no Nettskjema, TSD, GDPR, Personvern, Mobilapper, Forskningsstøtte
Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no web, design, konvergens, digitale medier, åpne systemer, åpen aksess, personvern, datasikkerhet
Jakobsen, Bård Henry Moum Gruppeleder +47-22852778 +47-95204053 (mob) b.h.m.jakobsen@usit.uio.no E-post, E-valg, Utskriftkvoter, TOGAF, LDAP, IAM, Integrasjon, Autentisering, Autorisasjon, Personvern, Policy manager
Jegersberg, Maren Seniorrådgiver +47-22859778 +47-90200027 (mob) maren.jegersberg@usit.uio.no IT-juridisk rådgivning, Personvern, IT-kontrakter
Mortensen, Kirsti Margrethe Rådgiver +47-22857834 +47-90571521 (mob) k.m.mortensen@admin.uio.no Sekretær for Utdanningskomitéen, Studiebarometeret, Personvern, Priser, Høringer, Karakteranalyser, Regelverk, Tillitsvalgt for NTL
Novović, Miloš +47-22859609 milos.novovic@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Personvern, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Schartum, Dag Wiese Professor +47-22850077 d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern
Vitenberg, Roman Professor +47-22850493 romanvi@ifi.uio.no distribuerte systemer, blockchain, mellomvare, sosiale nettverk, personvern, cloud systemer, fog systemer, pålitelighet