Heidi Beate Bentzen

Bilde av Heidi Beate Bentzen
English version of this page
Telefon +47 22850086
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Bioteknologirett
 • Personvern
 • Helserett
 • Bioetikk
 • Livsvitenskap
 • Persontilpasset medisin / Presisjonsmedisin
 • Kunstig intelligens

Bentzens doktorgradsprosjekt tar for seg den rettslige reguleringen av persontilpasset medisin i EU/EØS. Dette innbefatter reguleringen av genetiske undersøkelser, og behandlingen av humant biologisk materiale og DNA-opplysninger, inkludert gjenbruk og datadeling i og utenfor EU/EØS.

Bentzen forsker også på gjenbruk av helseopplysninger i det nordiske, interdisiplinære, empiriske prosjektet Governance of health data in cyberspace. 

Undervisning

 • Personvern på ph.d.-nivå:
  • Register-based epidemiology 
  • CCBIO906 Cancer Genomics 
 • Personvern og forskningsetikk på profesjonsstudiet i medisin:
  • MED5095 Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave
  • COURSERA Personalised medicine
 • Forskningsetikk og personvern på masterstudiene i Tverrfaglig helseforskning og International Community Health:
  • HELSEF4510 Medical and Health Related Research Ethics
 • Personvern og etikk relatert til kunstig intelligens for videreutdannelse i datavitenskap:
  • ITEVU4120 Verdien av data i beslutningsprosesser

Bakgrunn

Bentzen er jurist, og deler tiden sin mellom Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet og Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet, begge ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet Norsk kreftgenomikkonsortium.

Bentzen er også affiliert akademiker ved HeLEX Centre for Health, Law and Emerging Technologies ved University of Oxford.

Hun er medlem av FNs spesialrapportør for personvern sin Task Force on privacy and the protection of health data (MediTAS), og var med på å utarbeide den globale Recommendation on the protection and use of health-related data

Bentzen er medlem av Helsedirektoratets Bioreferansegruppe, som er myndighetenes ekspertråd for bioteknologi.

Hun bidrar til utarbeidelsen av en GDPR atferdsnorm for helseforskning i EU i regi av det europeiske biobanknettverket BBMRI-ERIC. Hun er styremedlem i Norsk forening for Jus og EDB, og bioetisk rådgiver for The European Huntington's Disease Network. Hun er videre bioetisk rådgiver for tre Horizon 2020-finansierte forskningsprosjekter, samt eksternt rådgivningsgruppemedlem for et fjerde Horizon 2020-prosjekt. 

Bentzen var en av lederne for jus- og etikkarbeidsgruppen i det europeiske nettverket for forskere som arbeidet med etiske, rettslige og sosiale aspekter ved genomikk, COST Action IS1303. Hun er medlem av COST Action CA17130 om implementering av psykiatrisk genetisk veiledning, testing og opplæring i Europa. 

Bentzen foretar ad hoc fagfellevurderinger for en rekke internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hun vurderer forskingsprosjekter for Stiftelsen Dam og EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Emneord: Bioteknologirett, personvern, helserett, bioetikk, livsvitenskap, persontilpasset medisin, presisjonsmedisin, Kunstig intelligens

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2015 09:55 - Sist endret 25. okt. 2022 20:35

Prosjekter