Heidi Beate Bentzen

Bilde av Heidi Beate Bentzen
English version of this page
Telefon +47 22850086
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Bioteknologirett
 • Personvern
 • Helserett
 • Bioetikk
 • Livsvitenskap
 • Persontilpasset medisin / Presisjonsmedisin
 • Kunstig intelligens

Bentzens doktorgradsprosjekt tar for seg den rettslige reguleringen av persontilpasset medisin i EU/EØS. Dette innbefatter reguleringen av genetiske undersøkelser, og behandlingen av humant biologisk materiale og DNA-opplysninger, inkludert gjenbruk og datadeling i og utenfor EU/EØS.

Bentzen forsker også på gjenbruk av helseopplysninger i det nordiske, interdisiplinære, empiriske prosjektet Governance of health data in cyberspace, under ledelse av University of Oxford, med Universitetet i Oslo, Uppsala Universitet og Universitetet på Island som partnere. 

Undervisning

 • Personvern, både på bachelor- og PhD-nivå

Bakgrunn

Bentzen er jurist, og deler tiden sin mellom Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet og Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet, begge ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet Norsk kreftgenomikkonsortium.

Bentzen er også affiliert akademiker ved HeLEX Centre for Health, Law and Emerging Technologies ved University of Oxford.

Hun er medlem av FNs spesialrapportør for personvern sin Task Force on privacy and the protection of health data (MediTAS), og var med på å utarbeide den globale Recommendation on the protection and use of health-related data

Bentzen er medlem av Helsedirektoratets Bioreferansegruppe, som er myndighetenes ekspertråd for bioteknologi. ​

Hun bidrar til utarbeidelsen av en GDPR atferdsnorm for helseforskning i EU i regi av det europeiske biobanknettverket BBMRI-ERIC. Hun er styremedlem i Norsk forening for Jus og EDB, og bioetisk rådgiver for The European Huntington's Disease Network samt for tre Horizon 2020-finansierte forskningsprosjekter. 

Bentzen var en av lederne for jus- og etikkarbeidsgruppen i det europeiske nettverket for forskere som arbeidet med etiske, rettslige og sosiale aspekter ved genomikk, COST Action IS1303. Hun er medlem av COST Action CA17130 om implementering av psykiatrisk genetisk veiledning, testing og opplæring i Europa. 

Bentzen foretar ad hoc fagfellevurderinger for en rekke internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hun vurderer forskingsprosjekter for Stiftelsen Dam og EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Emneord: Bioteknologirett, personvern, helserett, bioetikk, livsvitenskap, persontilpasset medisin, presisjonsmedisin, Kunstig intelligens

Publikasjoner

 • Bentzen, Heidi Beate & Høstmælingen, Njål (2019). Balancing Protection and Free Movement of Personal Data: The New European Union General Data Protection Regulation. Annals of Internal Medicine.  ISSN 0003-4819.  170(5), s 335- 337 . doi: 10.7326/M18-2782
 • Goisauf, Melanie; Martin, Gillian; Bentzen, Heidi Beate; Ljøsne, Isabelle Sylvie Budin; Ursin, Lars Øystein; Durnová, Anna; Leitsalu, Liis; Smith, Katharine; Casati, Sara; Lavitrano, Marialuisa; Mascalzoni, Deborah; Boeckhout, Martin & Mayrhofer, Michaela Th. (2019). Data in question: A survey of European biobank professionals on ethical, legal and societal challenges of biobank research. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0221496 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hsieh, Tzung-Chien; Mensah, Martin A.; Pantel, Jean T.; Aguilar, Dione; Bar, Omri; Bayat, Allan; Becerra-Solano, Luis; Bentzen, Heidi Beate; Biskup, Saskia; Borisov, Oleg; Braaten, Øivind; Ciaccio, Claudia; Coutelier, Marie; Cremer, Kirsten; Danyel, Magdalena; Daschkey, Svenja; David Eden, Hilda; Devriendt, Koenraad; Wilson, Sandra; Douzgou, Sofia; Dukic, Dejan; Ehmke, Nadja; Fauth, Christine; Fischer-Zirnsak, Björn; Fleischer, Nicole; Gabriel, Heinz; Graul-Neumann, Luitgard; Gripp, Karen W.; Gurovich, Yaron; Gusina, Asya; Haddad, Nechama; Hajjir, Nurulhuda; Hanani, Yair; Hertzberg, Jakob; Hoertnagel, Konstanze; Howell, Janelle; Ivanovski, Ivan; Kaindl, Angela; Kamphans, Tom; Kamphausen, Susanne; Karimov, Catherine; Kathom, Hadil; Keryan, Anna; Knaus, Alexej; Köhler, Sebastian; Kornak, Uwe; Lavrov, Alexander; Leitheiser, Maximilian; Lyon, Gholson J.; Mangold, Elisabeth; Marín Reina, Purificación; Martinez Carrascal, Antonio; Mitter, Diana; Morlan Herrador, Laura; Nadav, Guy; Nöthen, Markus; Orrico, Alfredo; Ott, Claus-Eric; Park, Kristen; Peterlin, Borut; Pölsler, Laura; Raas-Rothschild, Annick; Randolph, Linda; Revencu, Nicole; Ringmann Fagerberg, Christina; Robinson, Peter Nick; Rosnev, Stanislav; Rudnik, Sabine; Rudolf, Gorazd; Schatz, Ulrich; Schossig, Anna; Schubach, Max; Shanoon, Or; Sheridan, Eamonn; Smirin-Yosef, Pola; Spielmann, Malte; Suk, Eun-Kuyng; Sznajer, Yves; Thiel, Christian T.; Thiel, Gundula; Verloes, Alain; Vrecar, Irena; Wahl, Dagmar; Weber, Ingrid; Winter, Korina; Wisniewska, Marzena; Wollnik, Bernd; Yeung, Ming W.; Zhao, Max; Zhu, Na; Zschocke, Johannes; Mundlos, Stefan; Horn, Denise & Krawitz, Peter M. (2019). PEDIA: prioritization of exome data by image analysis. Genetics in Medicine.  ISSN 1098-3600.  21(12), s 2807- 2814 . doi: 10.1038/s41436-019-0566-2
 • Mascalzoni, Deborah; Bentzen, Heidi Beate; Ljøsne, Isabelle Sylvie Budin; Bygrave, Lee Andrew; Bell, Jessica; Dove, Edward S.; Fuchsberger, Christian; Hveem, Kristian; Mayrhofer, Michaela Th.; Meraviglia, Viviana; O'Brien, David R.; Pattaro, Cristian; Pramstaller, Peter P.; Rakic, Vojin; Rossini, Alessandra; Shabani, Mahsa; Svantesson, Dan Jerker B.; Tomasi, Marta; Ursin, Lars Øystein; Wjst, Matthias & Kaye, Jane (2019). Are Requirements to Deposit Data in Research Repositories Compatible With the European Union's General Data Protection Regulation?. Annals of Internal Medicine.  ISSN 0003-4819.  170(5), s 332- 334 . doi: 10.7326/M18-2854
 • Nicol, Dianne; Eckstein, Lisa; Bentzen, Heidi Beate; Borry, Pascal; Burgess, Mike; Burke, Wylie; Chalmers, Don; Cho, Mildred; Dove, Edward S.; Fullerton, Stephanie; Ida, Ryuichi; Kato, Kazuto; Kaye, Jane; Koenig, Barbara; Manson, Spero; McGrail, Kimberlyn; Meslin, Eric M.; O'Doherty, Kieran; Prainsack, Barbara; Shabani, Mahsa; Tabor, Holly; Thorogood, Adrian & de Vries, Jantina (2019). Consent insufficient for data release. Science.  ISSN 0036-8075.  364(6439), s 445- 446 . doi: 10.1126/science.aax0892
 • Bentzen, Heidi Beate & Svantesson, Dan Jerker B. (2017). Jurisdictional Challenges Related to DNA Data Processing in Transnational Clouds, In Dan Jerker B. Svantesson & Dariusz Kloza (ed.),  Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy.  Intersentia.  ISBN 9781780684345.  11.  s 241 - 262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borry, Pascal; Bentzen, Heidi Beate; Ljøsne, Isabelle Budin; Cornel, Martina C.; Howard, Heidi Carmen; Feeney, Oliver; Jackson, Leigh; Mascalzoni, Deborah; Mendes, Álvaro; Peterlin, Borut; Riso, Brigida; Shabani, Mahsa; Skirton, Heather; Sterckx, Sigrid; Vears, Danya; Wjst, Matthias & Felzmann, Heike (2017). The challenges of the expanded availability of genomic information: an agenda-setting paper. Journal of Community Genetics.  ISSN 1868-310X. . doi: 10.1007/s12687-017-0331-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Teare, Harriet J.A.; Kaye, Jane; Beck, Stephan; Bentzen, Heidi Beate; Caenazzo, Luciana; Collett, Clive; D'Abramo, Flavio; Felzmann, Heike; Finlay, Teresa; Javaid, Muhammad Kassim; Jones, Erica; Katić, Višnja; Simpson, Amy & Mascalzoni, Deborah (2017). Dynamic Consent: A potential solution to some of the challenges of modern biomedical research. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  18:4, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12910-016-0162-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Mascalzoni, Deborah; Soini, Sirpa; Machado, Helena; Kaye, Jane; Bentzen, Heidi Beate; Rial-Sebbag, Emmanuelle; D'Abramo, Flavio; Witt, Michal; Schamps, Geneviève; Katić, Višnja; Krajnovic, Dusanca & Harris, Jennifer (2016). Feedback of Individual Genetic Results to Research Participants: Is It Feasible in Europe?. Biopreservation and Biobanking.  ISSN 1947-5535.  14(3), s 241- 248 . doi: 10.1089/bio.2015.0115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • O'Doherty, Kieran C.; Christofides, Emily; Yen, Jeffery; Bentzen, Heidi Beate; Burke, Wylie; Hallowell, Nina; Koenig, Barbara & Willison, Donald (2016). If you build it, they will come: unintended future uses of organised health data collections. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17:54, s 1- 16 . doi: 10.1186/s12910-016-0137-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015). Om persontilpasset kreftmedisin basert på DNA-opplysninger – En bioteknologirettslig forskningssatsing. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (123), s 18- 20
 • Bentzen, Heidi Beate (2013). Biologisk materiale som personopplysning. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (115), s 12- 16

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2015 09:55 - Sist endret 18. jan. 2020 16:38