English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • streptococcus-pneumoniae-660 Bakterienes kamp 19. okt. 2017

    Ny forskning avslører bakterienes interne kamp om makten. Resultatet kan bli bedre vaksiner

  • lindagruppe Trening på sprøyte 13. sep. 2017

    Ny forskning gir nye muligheter for dem som er for syke til å trene.

Arrangementer

28. feb. 2018 13:15 , Rikshospitalet, Grønt auditorium 1

Cand.psychol. Emine Kale ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Communication barriers in healthcare consultations with immigrant patients».

5. mars 2018 13:00 - 14:00 , Runde auditorium

IMB Distinguished Seminar by professor Maryann Martone.