English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • klebsiella-pneumoniae-bacterium-niaid-flickr-660x Multiresistente bakterier kan bekjempes med statistikk 13. mars 2017

    Resistens fører til at bakterier som i dag er ufarlige kan bli livstruende igjen, slik de var for hundre år siden før Alexander Fleming oppdaget penicillin.

  • suntan-660 Solariumbrukere får føflekkreft tidligere 12. jan. 2017

    Solariumbrukere har ikke bare økt risiko for å utvikle føflekkreft, men de får også diagnosen tidligere i livet enn dem som ikke bruker solarium, viser en stor norsk studie publisert av Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo.

Arrangementer

4. mai 2017 10:15 , Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Lena Leder ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Underlying mechanisms linking dairy fat to public health.

4. mai 2017 13:15 , Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Lena Leder ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Healthy dietary patterns, lipids and inflammation in human randomized controlled trials.