Fagsiden for propedeutikk

I propedeutikken skal studentene lære seg systematisk metode for anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse.

Fagressurser

Publisert 6. des. 2007 09:25 - Sist endret 19. apr. 2016 09:55