Utrygg abort i Burkina Faso

Forskere fra Norge og Burkina Faso presenterte resultater fra tre års interdisiplinær forskning på en stor konferanse i november. Leger, forskere og politikere fra Burkina Faso diskuterte kvinners sosiale realiteter og helsepolitiske aspekter knyttet til utrygg abort.

Forskere med tilknytning til UiO, som deltok på konferansen i Burkina Faso. Foto: Katerini Storeng

Fredag 29.11.13 ble det holdt en stor konferanse om utrygg abort i Ouagadougou, Burkina Faso i regi av Universitetet i Oslo og Institut de Recherche pour le Developpement (IRD) (Frankrike og Burkina Faso). Forskere fra Norge og Burkina Faso la frem resultater fra tre års interdisiplinær forskning om utrygg abort i Burkina Faso.

Forskningsprosjektet har vært ledet av professor Johanne Sundby, støttet av antropologene Katerini Storeng (UiO) og Fatoumata Ouattara (IRD). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds ECONPOP-program, som fokuserer på sammenhengen mellom fattigdom, kulturelle forhold og reproduktivhelse i lavinntektsland.

Forskningsresultater

Fatoumata Ouattara (IRD) og Katerini Storeng (UiO) analyserte abortpolitikk i Burkina Faso, et land hvor abortloven er restriktiv og abort-dødeligheten er høy. Doktorgradsstipendiat Ramatou Ouédraogo viste gjennom sin etnografiske studie vanskelige sosiale forhold bidrar til utrygge aborter. Forskerlinjestudent Hanne Lichtwarck (UiO) la frem tilbudet for behandlinger av abortkomplikasjoner i Burkinas hovedstad, mens antropolog Seydou Drabo (UiO), skildret forholdet mellom pleiere og pasienter som søker behandling for abortkomplikasjoner etter utrygg abort. Doktorgradsstipendiat i helseøkonomi, Patrick Ilboudo, presenterte de enorme kostandene utrygg abort innebærer for både kvinner og helsesystemet.

Helsearbeidere, forskere og politikere fra Burkina Faso deltok i en livlig diskusjon om både de helsemessige og sosiale problemstillingene relatert til utrygg abort.

Konferansen ble dekket av både tv og aviser i Burkina Faso, med helsides oppslag i den daglige avisa l'Observateur Paalga

Illustrasjoner om abort

Forskningstemaet på konferansen fikk Damien Glez til å lage tre bilder som illustrerer abort i en kvinnekontekst:

Av Katerini Storeng
Publisert 3. des. 2013 13:52 - Sist endret 24. apr. 2014 11:41