Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • colourbox18093782 Medmenneskelighet viktig for pasienttillit 29. apr. 2019

    Ofte ses vennskapelige relasjoner mellom sykepleier og pasient som et problem, men en veldig rigid grensedragning kan stå i veien for god behandling, konkluderer en ny studie.

  • nevrasteni-faksimile-nrk Nevrasteni og det moderne samfunn 25. feb. 2019

    Helseplager som utmattelse, søvnproblemer og muskelsmerter, blir ofte forklart med tidsklemma, høyt tempo og krav om alltid å være på topp, også i sosiale medier. At helseplager blir forklart med raske endringer i samfunnet, er imidlertid ikke et nytt fenomen.

Arrangementer

27. mai 2019 08:00 - 09:00 , Helga Engs hus: Auditorium 2

UiO:Life Science and vice-rector for research and innovation Per Morten Sandset invite all employees at UiO to breakfast meetings 27 May, 28 May, 29 May and 5 June.

27. mai 2019 11:00 , Store auditorium, Rikshospitalet

MSc Hanneke Pot at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Discuss how brokers operate in the fields of power in global health".

Publikasjoner

  • Trabert, Britton; Poole, Elizabeth M.; White, Emily; Visvanathan, Kala; Adami, Hans Olov; Anderson, Garnet L.; Brasky, Theodore M.; Brinton, Louise A.; Fortner, Renée T.; Gaudet, Mia; Hartge, Patricia; Hoffman-Bolton, Judith; Jones, Michael; Lacey, James V.; Larsson, Susanna C.; Mackenzie, Gerardo G.; Schouten, Leo J.; Sandler, Dale P.; O'Brien, Katie; Patel, Alpa V.; Peters, Ulrike; Prizment, Anna; Robien, Kim; Setiawan, V. Wendy; Swerdlow, Anthony; van den Brandt, Piet A.; Weiderpass, Elisabete; Wilkens, Lynne R.; Wolk, Alicja; Wentzensen, Nicolas & Tworoger, Shelley S. (2019). Analgesic use and ovarian cancer risk: An analysis in the Ovarian Cancer Cohort Consortium. Journal of the National Cancer Institute.  ISSN 0027-8874.  111:djy100(2), s 137- 145 . doi: 10.1093/jnci/djy100
  • Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit & Magelssen, Morten (2019). Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(1), s 1- 7 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0391
Se flere publikasjoner