Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

2. okt. 2018 10:15 , Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

2. okt. 2018 13:15 , Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education».