English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • colourbox27598984 Ledelsesutvikling for leger er viktig for helsetjenesten 4. des. 2020

    Utdanning innen ledelse kan styrke legers kompetanse og bidra til forbedringer i tjenestene. Særlig prosjektarbeid som stimulerer til refleksjon, i kombinasjon med tilgangen på mentor eller coach, gir positive resultat for organisasjonen.

  • colourbox14903536-660x – En epidemi av ignoranse 1. des. 2020

    Holdninger til aids i det norske samfunnet på 1980-tallet gikk fra sindighet til massefrykt, før sykdommen sakte forlot den offentlige bevisstheten. Hva kan vi lære av aids-historien?

Arrangementer

25. jan. 2021 10:15 , Zoom

MD, Mphil Carolina Borges Rau Steuernagel at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: How can ethnographic research inform health service delivery for sexual minority groups?

25. jan. 2021 12:15 , Zoom

MD, Mphil Carolina Rau Borges Steuernagel at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Evidence in Practice: The case of lesbian health invisibilities in Brazil” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Publikasjoner

  • Lycholip, Edita; Aamodt, Ina Thon; Lie, Irene; Hellesø, Ragnhild; Simbelyte, Toma; Puronaité, Roma; Strømberg, Anna; Jaarsma, Tiny & Celutkiene, Jelena (2020). Young and computer-literate healthcare professionals have the greatest expectations for heart failure tele monitoring. European Heart Journal-Digital Health.  1, s 6- 7 . doi: 10/1093/ehjdh/ztaa001
Se flere publikasjoner