English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • mette_kalager_michael_bretthauer_foto_niklas_r__lello Vil ha endret praksis for kreftscreening 10. jan. 2020

    Det er for lite kunnskap om nytten og skadepotensialet av ulike screeningprogram for kreft. Flere av programmene introduseres uten at det er utført nødvendig testing av metodene i forkant.

  • colourbox9716558 Sykehjemsplasser blir ikke rettferdig fordelt 8. jan. 2020

    Rettferdighet er et kjerneprinsipp i fordeling av velferdsgoder. Likevel er det variasjoner i hvordan norske kommuner tildeler sykehjemsplasser og vurderingene som ligger til grunn.

Arrangementer

28. jan. 2020 12:30 - 15:30 , Frederik Holsts hus,

Welcome to a new course in the statistical package Stata. The course is aimed at Ph.d. candidates, Post Doctors and Researchers in Medical Statistics and Epidemiology in general.

30. jan. 2020 10:15 , Grønt auditorium, Laboratoriebygningen 25, Ullevål sykehus

M.Phil. Sara Rivenes Lafontan at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Discuss the evidence, strengths and weaknesses of different methods for intrapartum fetal monitoring, and relate this to challenges in Low- and Middle- Income Countries (LMIC)".

Publikasjoner

  • Ghilotti, Francesca; Bellocco, Rino; Ye, Weimin; Adami, Hans Olov & Trolle Lagerros, Ylva (2019). Obesity and risk of infections: results from men and women in the Swedish National March Cohort. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  48(6), s 1783- 1794 . doi: 10.1093/ije/dyz129
  • Anke, Audny; Røe, Cecilie; Sigurdardottir, Solrun; Norup, Anne; Søberg, Helene L.; Arango-Lasprilla, Juan Carlos & Manskow, Unn Sollid (2019). Family needs at one and two years after severe traumatic brain injury: a prospective study of changes and predictors. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  34(1), s 89- 97 . doi: 10.1080/02699052.2019.1682191
Se flere publikasjoner