English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Logo fra TRAiN-studien En randomisert studie av smitteverntiltak – en av veldig få 25. nov. 2021

    Smitteverntiltak som maskebruk, avstand og nedstengning, ble tatt i bruk på store befolkningsgrupper uten at vi visste effekten av det. En av få studier som faktisk undersøkte effekten av slike tiltak, ble nylig publisert av forskergruppen Klinisk effektforskning.

  • Bildet kan inneholde: mat, mat, rett, ingrediens, oppskrift. Vil halvere antall dager med antibiotikabehandling 17. nov. 2021

    En halvering av behandlingstiden ved halsbetennelse og skarlagensfeber er ett av tiltakene i oppdaterte retningslinjer for antibiotika i primærhelsetjenesten som skal bidra til redusert og riktigere antibiotikabruk.

Arrangementer

6. des. 2021 09:00 - 7. des. 2021 13:00 , online

Generate a data management plan for a Life Science research project that will meet the requirements of the Research Council of Norway

7. des. 2021 13:00 - 13:45 , Store auditorium Domus Medica

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommer til Rikshospitalet!

Publikasjoner

  • Andries, Aristomo; Van Walsem, Marleen Regina; Ørstavik, Kristin & Frich, Jan C (2021). Funksjonsevne og fysisk aktivitet hos personer med limb-girdle muskeldystrofi og Charcot-Marie-Tooth i Norge.
  • Hagen, Terje P.; Forma, Leena & Aas, Eline (2021). En komparativ analyse av sammensetningen av helsetjenester, bosituasjon og totale helsetjenestekostnader for personer med kreft ved livets slutt.

Se alle arbeider i Cristin

Se flere publikasjoner

Utlysning av midler

Finn utlyste forskningsmidler, stipender og priser.