Beste Oslo-forskning 2012

Victoria Telle Hjellset fikk premien for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2012 fra Kunnskap Oslo 20. juni 2013.

Prisvinner Victoria Telle Hjellset holdt presentasjon på årsmøtet til Kunnskap Oslo. Foto:Malin Gjellestad

Samarbeidsalliansen Kunnskap Oslo delte ut fire pengepremier for beste Oslo-forskning i 2012 på årsmøtet 20. juni.

– Alt vi gjør i kommunen bør være kunnskapsbasert. For å kunne utvikle Oslo som en attraktiv by å bo, jobbe, studere og drive næringsvirksomhet i, premierer vi årlig forskningsbidrag som belyser tema som er Oslo-relevant, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V).

Premie for beste forskningsbidrag

Postdoktor Victoria Telle Hjellset fra Universitetet i Oslo mottar en pris på 100 000 kroner for bidraget ”The InnvaDiab-DE-PLAN study: a randomised controlled trial with a culturally adapted education programme improved the risk profile for type 2 diabetes in Pakistani immigrant women.” Artikkelen er publisert i British Journal of Nutrition og er en sammenfatning av prosjektet InnvaDiab. Prosjektet har brakt kunnskap om forebyggelse av diabetes i Oslos innvandrerbefolkning.

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsmiljøer. Kunnskap Oslo deler årlig ut pengepremier for beste Oslo-forskning. Premiene er finansiert ved gave fra Oslo kommune. En fagkomité har vurdert forslag til kandidater fra alliansens medlemmer og innstilt til premiering.

Publisert 26. juni 2013 11:33 - Sist endret 23. feb. 2018 11:11