Et felles ansvar for helse

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.

Universell helsedekning. Illustrasjon: colourbox

Arbeidsgruppen har undersøkt hva som må til for å få til et bærekraftig globalt rammeverk for helsefinansiering som kan oppnå universell helsedekning. De oppsummer i rapporten tjue anbefalinger for et rammeverk som omhandler policy grep på nasjonale og det intensjonale plan.

Et globalt rammeverk for helsefinansiering

Anbefalingene gis med hensyn til dagens kontekst for nasjonale og eksterne helsefinansieringsordninger: med tanke på de fundamentale økonomiske endringer i verden det siste tiåret og den globale dagsorden for utvikling som vil følge FNs millenniumsmål etter 2015.

Oppfordrer til handlekraft og nytenking

Rapportens forord avslutter med å oppfordre til nytenking og handlekraft for å sikre universell helsedekning: «We hope this report will invigorate the global debate on health financing and spur fresh, innovative thinking about the needed reforms. However, debate is not enough. We also hope the report will incite bold action directly. Agreement on a coherent global framework for health financing is urgently needed and is a unique opportunity to secure universal health coverage and health for all.»

Rapporten vår viser at det er nødvendig med en nedre grense på 86 dollar [omtrent 512 kroner] per innbygger for å tilby prioriterte, grunnleggende helsetjenester. Vi sier at alle land burde investere minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse, og at høyinntektsland, og gradvis også øvre middelinntekstland, burde gi 0,15 prosent av bruttonasjonalproduktet som ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet. Dette er konkrete anbefalinger som alle land burde følge opp, sier Røttingen.

Rapporten Shared Responsibilities for Health ble lansert 21.mai i samarbeid med the Global Health Programme ved  Graduate Institute i Geneva.

Av Dagrun Kyte Gjøstein
Publisert 22. mai 2014 09:14 - Sist endret 7. mars 2017 10:44