Forskning om omskjæring

Professor Johanne Sundby har vært en initiativtager til den første forskningen om kvinnelig omskjæring i Norge. Hennes forskning har vært en del av grunnlaget i en ny rapport utført av FAFO.

To banebrytende studier har vært gjennomført, først dr. grads avhandlingen til Elise Johansen, som studerte somaliske kvinners møte med Norge, med omskjæringsdebatten og med helsevesenet. Deretter Dr grads studenten Abdi Ali Gele som disputerte på en studie om holdninger til omskjæring blant somaliere i Norge og i Somaliland. Begge disse har disputert på Institutt for helse og samfunn. Sammen har de også vært med å starte det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring FOKO.

Denne forskningen lå til grunn for en evaluering av tiltak mot omskjæring i Norge, utført av FAFO. Fafo konkluderer at tiltak og politikk IKKE er forankret i forskningsbasert evidens, og trekker fram disse to studiene som eksempler.

Publisert 12. juni 2014 10:46 - Sist endret 2. feb. 2015 14:32