Symptomer og symptomlindring

Professor Tone Rustøen startet med å forske på livskvalitet og håp. Så ble hun interessert i pasientenes smerter og forsker nå på symptomer og symptomlindring.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Hva forsker du på nå?

- Det meste av min forskning dreier seg om symptomer og symptomlindring. Jeg er opptatt av hvilke symptomer ulike pasientgrupper opplever og hvordan symptomene påvirker hverandre. Vi er nå også i gang med en studie hvor vi ser på hvordan pårørende til intensivpasienter har det. Her vil vi også kartlegge symptomer over tid og se hvordan de eventuelt endrer seg.

- I tillegg til dette er jeg opptatt av håp og hvordan pasienter ser på tiden de har foran seg.

Hvorfor begynte du å forske på dette temaet?

- Jeg startet med å forske på livskvalitet og håp. Så ble jeg interessert i smerter. Veldig mange pasienter har smerter, selv de som har sykdommer man vanligvis ikke forbinder med smerter. I løpet av dette arbeidet har det vært tydelig at pasientene har andre symptomer i tillegg som antakeligvis vil påvirke smerte negativt, f.eks. fatigue, søvnproblemer og depresjon.

- Jeg var på et forskningsopphold i San Francisco i 2002 og 2003. Der knyttet jeg kontakter med sentrale forskere innen smerteforskning og de begynte å se mer på
symptom cølstre. Jeg har samarbeidet mye med dem om forskning på dette temaet.

Hva har du funnet ut?

- Vi ser at pasientene opplever mange symptomer samtidig. Disse påvirker også deres livskvalitet i negativ grad. Eksempelvis har vi sett på symptombelastningen til pasienter som skal opereres for lungekreft. Pasientene hadde et gjennomsnitt på ti symptomer, men det var få forskjeller på de eldre og yngre pasientene. Likeledes har kvinner med brystkreft som skal starte strålebehandling også mange symptomer, og så mange som en fjerdedel skåret høyt på depresjon.

- Funnene fra disse studiene viser at det er viktig å kartlegge og hjelpe pasienter med symptomene før oppstart av behandling.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

- Det er mye veiledning og noe foredrag eller forelesninger. Jeg veileder noen mastergradsstudenter, men mest doktorgradsstudenter. Jeg arbeider også tett med noen som har avlagt doktorgrad og som skal bygge seg videre opp som forskere blant annet ved å starte og veilede andre. Jeg underviser for mastergradsstudenter og holder ellers ulike typer foredrag, mye knyttet til oppbygging av forskning.

- Ellers tar forskningsarbeid mye av tiden. Det kan være oppfølging av pågående studier eller planlegging av nye prosjekt.

Utvalgte publikasjoner

  • Lindviksmoen G, Hofsø K, Paul SM, Miaskowski C, Rustøen T. Predictors of initial levels and trajectories of depressive symptoms in women with breast cancer undergoing radiation therapy. Cancer Nurs. 2013 Nov-Dec;36(6):E34-43.
  • Hofsø K, Miaskowski C, Bjordal K, Cooper BA, Rustøen T. Previous chemotherapy influences the symptom experience and quality of life of women with breast cancer prior to radiation therapy. Cancer Nurs. 2012 May-Jun;35(3):167-77.
  • Oksholm T, Miaskowski C, Kongerud JS, Cooper B, Paul SM, Laerum L, Rustoen T. Does age influence the symptom experience of lung cancer patients prior to surgery? Lung Cancer. 2013 Oct;82(1):156-61.
Av Anbjørg Kolaas
Publisert 4. feb. 2014 11:17 - Sist endret 20. aug. 2015 13:51