Utmattelse etter hjerneslag

Da professor Anners Lerdal jobbet som sykepleier på intensivavdeling opplevde han at nesten alle pasientene var plaget av utmattelse. Han ville finne årsaker og studere konsekvensene av utmattelse for å undersøke hvordan helsearbeidere bør tilnærme seg dette fenomenet.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Hva forsker du på nå?

- Jeg forsker på hvilke langtidskonsekvenser utmattelse i det akutte stadiet etter hjerneslag har for rehabiliteringsforløpet og personenes fysiske og mentale helse.

Hvorfor begynte du å forske på dette temaet?

Da Anners jobbet som sykepleier på intensivavdeling opplevde han at nesten alle pasientene var plaget av utmattelse.

Utmattelsen påvirket pasientenes evne til ta aktiv del i opptrening og den medisinske behandlingen. Den reduserte også evnen til å motta informasjon og forutsetningene for å delta i pasientundervisning.

- Jeg ønsket å finne ut mer av hva dette var og hvordan vi kan beskrive fenomenet. Jeg ville også finne årsaker og studere konsekvensene av utmattelse for å undersøke hvordan sykepleiere og andre helsearbeidere bør tilnærme seg dette fenomenet.

Hva har du funnet ut?

- Vi har funnet ut hvordan vi kan beskrive ulike typer av utmattelse. For noen er utmattelsen av mental karakter, mens for andre er den fysisk. Grad av utmattelse varierer også gjennom dagen. Det er spesielt problematisk når man våkner om morgenen og er utmattet.

Anners fremhever at vi må vi ha språk og begreper for de ulike typene utmattelse, for å kunne forske på dette.

- I en fersk studie av pasienter med hjerneslag fant vi at høy grad av utmattelse i den akutte fasen etter slaget fører til dårligere fysisk helse halvannet år etter hjerneslaget – uavhengig av hvor sterkt de var rammet av hjerneslaget.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

- Å være forsker er en livsstil. Jeg tenker stadig på problemstillingen jeg jobber med, ofte sammen med andre. Det er spennende å lese hva andre forskere har funnet ut om det jeg er interessert i, for deretter å tenke videre.

- Hvilke spørsmål er viktige å finne svar på, og hvilken kunnskap er viktig for pasientene av helsepersonell vet noe om? For å finne ut av dette er det nødvendig å diskutere problemstillingene med sykepleiere, leger og annet helsepersonell som har direkte pasientkontakt.

- Vi snakker også med pasienter om hvordan de erfarer problemstillingene.  Å planlegge og gjennomføre forskningsstudier krever mye jobb og tar ofte lang tid, men når vi starter å analysere data og finne sammenhenger er det som å åpne gavepakker på julaften. Å jobbe som forsker er spennende.

Utvalgte publikasjoner

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 25. feb. 2014 15:52 - Sist endret 20. aug. 2015 13:50