English version of this page

Hva er god behandling av tennisalbue?

Hva er den beste behandlingen av akutt tennisalbue? Fysioterapi? Kortison? En kombinasjon? Eller kan du like gjerne droppe behandling? Ny studie tyder på at du godt kan vente litt med behandlingen.

albue

Tennisalbue (“lateral epikondylitt”) gir smerter og ømhet i et muskelfeste på yttersiden av albuen. Illustrasjon: Colourbox

De to vanligste behandlingene for tennisalbue er fysioterapi og kortisonsprøyter. Hva som gir best resultat er uklart, og diagnosen kan skape en vanskelig situasjon for allmennlegene. Nå har forskere i Sarpsborg sett nærmere på behandlingsmetodene.

Todelt studie på tennisalbue

Tennisalbue går vanligvis over av seg selv, men noen kan ha plager i opp til to år.

– Tennisalbue kan være svært plagsomt. Pasientene sliter med langvarige, og til dels sterke, smerteplager. De har redusert funksjon i albuen og mange må sykmeldes, sier Morten Olaussen.

Sammen med Øystein Holmedal har Olaussen ledet en kombinert litteraturstudie og klinisk studie. De gjorde først et dypdykk i litteraturen.

Foto av Olaussen og Holmedal
Morten Olaussen (til venstre) og Øystein Holmedal har ledet studien. Foto: Øystein Holmedal

En grundig gjennomgang av publiserte studier viste at noen typer fysioterapi har effekt. Kortisonsprøyter bør brukes med forsiktighet, siden mange opplever tilbakefall og siden det er usikkerhet om langtidseffekten.

Behandlingsstudien

Hoveddelen av forskningsprosjektet var en klinisk studie. Forskerne ville se hvordan akutt tennisalbue arter seg uten spesiell behandling, med fysioterapibehandling alene og når pasienten får fysioterapi sammen med kortisonsprøyte. Studien ble lagt opp som en randomisert, placebo-kontrollert studie. Pasientene ble fulgt i ett år og delt inn i tre grupper:

  1. Pasientene fikk 2 kortisonsprøyter og fysioterapi
  2. Pasientene fikk placebosprøyte (narremedisin) sammen med fysioterapi
  3. Pasientene i kontrollgruppe fikk ingen behandling

Mange blir bra uten behandling

Studien viste at akutt tennisalbue er en tilstand hvor 2/3 av pasientene blir bra i løpet av et år uansett behandling. For den siste tredelen, som fortsatt hadde plager etter et år, var behovet for tilleggsbehandling og sykemelding stort. Fysioterapi alene ga ikke bedre effekt enn avventende (ingen) behandling.

– Det var overraskende at fysioterapi, særlig eksentrisk trening, ikke hjalp, sier Olaussen.

– Denne treningen har ellers vist god effekt på kroniske plager. Kanskje den akutte tilstanden vi har studert er en betennelse, som så utvikler seg til en kronisk tilstand med forandringer i bindevev og senefeste? Eller kanskje den kombinasjonen av ulike fysioterapityper vi brukte var uheldig, foreslår han.

Fysioterapi sammen med kortisonsprøyte ga stor bedring på kort sikt (6 uker), men mange opplevde så en midlertidig forverring.

Ved ett års oppfølging var resultatene like i de tre gruppene. Det var altså ingen tegn til at de som hadde fått kortisonsprøyte sammen med fysioterapi kom noe dårligere ut etter et år.

– Hovedkonklusjonen vår er at 2/3 av pasientene med akutt tennisalbue blir bra etter ett år uten spesiell behandling, sier Olaussen.

– Fysioterapi har liten effekt i vår studie. Hvis du trenger rask bedring, kan det være aktuelt med kortisonsprøyte sammen med fysioterapi. Mange vil da bli raskt mye bedre, men så forbigående verre etter en stund. Dette gjør at vi ikke kan anbefale denne behandlingen til alle, selv om den ikke har noen uheldig effekt på lang sikt, konkluderer Olaussen.

Forskning i allmennpraksis

Prosjektet er gjennomført i allmennpraksis i Sarpsborg, der alle fastlegene i byen har henvist pasienter til studien.

– Prosjektet har vært spennende og pasientnært. For tilstander som behandles i allmennmedisin er det viktig med kunnskap forsket frem i samme setting og med samme pasientpopulasjon, avslutter Olaussen.

Referanser

Av Elin Lunde
Publisert 19. juni 2015 13:09 - Sist endret 31. jan. 2017 14:18