Store nåler, små kropper - akupunktur på småbarn i Shanghai

I en kvalitativ studie gjennomført i Shanghai, Kina, fant ph.d-stipendiat Holgeir Skjeie ingen holdepunkter for at akupunktur er anbefalt brukt eller blir brukt på spedbarn i nåtidens Kina. Hans funn er tankevekkende og bør få betydning for bruk av akupunktur på barn i vesten.

Mor med barn i Kina

Foto: Holgeir Skjeie

Akupunktur har blitt en akseptert medisinsk behandling av barn i vestlige land, blant annet er det hyppig brukt på spebarnskolikk. Bruk av akupunktur på spebarn ser imidlertid ut til å være et vestlig fenomen, basert på behandlerens erfaring og personlig oppfatning snarere enn på Tradisjonell Kinesisk medisin (TCM). TCM består av urtemedisin, Tui na og nåleakupunktur.

I behandling av barn blir det brukt urtemedisin og til en viss grad Tui na (medisinsk massasje). Akupunktur blir i Shanghai ansett for å være en smertefull behandling, og blir kun unntaksvis brukt ved visse nevrologiske lidelser hos små barn. Skjeie fant også at vestlig medisin blir mer og mer vanlig i behandlingen av barn, også ved behandlingssteder som hovedsakelig praktiserer TCM.

Metode

Studien ble utført ved Longhua Hospital, et sykehus som praktiserer tradisjonell kinesisk medisin (TCM) og ved Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM). Gjennom litteratursøk, deltakende observasjon, dybdeintervju og fokusgruppeintervju undersøkte han i hvilken grad tradisjonell kinesisk akupunktur ble brukt i behandlingen av barn i nåtidens Shanghai.

Om forskeren

Skjeie er selv fastlege og akupunktør med 25 års erfaring, og har et etablert samarbeid med WHO Collaboration centre ved Shanghai University of Traditional Chinese medicine (SHUTCM). Han ønsket i denne studien å undersøke holdninger til og bruk av nåleakupunktur på spebarn i Shanghai.

Dette er den første kvalitative studien som undersøker i hvilken grad akupunktur blir brukt for å behandle barn i Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) i Kina (Shanghai). Studien er gjennomført kun i Shanghai, men det er grunn til å tro at den har overføringsverdi til resten av Kina da utdanningen i TCM er standardisert og sentralisert.

Bør begrense bruk av akupunktur på spebarn

Holgeir Skjeie er ph.d-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin,  Universitetet i Oslo. Han har i en tidligere studie sett på virkningen av akupunktur på spebarnskolikk i Norge, og resultatene fra denne studien  viser at akupunktur ikke har noen klinisk relevant effekt for disse barna. Placeboeffekten av akupunkturbehandlingen blir ansett for å bære betydelig, og man kan heller ikke forvente at den har noen betydning hos barn. Ut fra denne studien anbefaler Skjeie at man foreløpig begrenser bruken av akupunktur på spebarn til kliniske studier.

Publikasjon

  • Skjeie H, Brekke M. ‘Big needles, small bodies’—the absence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai: a qualitative study. BMJ Open 2015;5:e009486 doi:10.1136/bmjopen-2015-009486
Av Siri Evju Janssen
Publisert 2. feb. 2016 15:17 - Sist endret 26. nov. 2019 14:30