English version of this page

De fleste meniskoperasjoner er unødvendige

3 av 4 kan unngå kirurgi i kneet med nytt treningsopplegg. Dette kan spare samfunnet for betydelige summer.

Nina Jullum Kise, ph.d.-student, ortoped og overlege, utfører et artroskopisk inngrep på menisken til en pasient.

Nina Jullum Kise, ph.d.-student, ortoped og overlege, utfører et artroskopisk inngrep på menisken til en pasient. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

En skade i menisken kan gjøre vondt når du løper. Det kan også hende at det føles som om kneet gir etter eller låser seg.

Skaden er plagsom og tidvis smertefull og kan føre til at du ikke får trent eller føre til sykmelding.

En ny studie viser at effekten av treningsterapi ved meniskskader er like god som ved kirurgi. Studien er publisert i tidsskriftet  British Medical Association (BMJ), og omtalt av blant annet NRK

Nina Jullum Kise
Nina Jullum Kise står bak studien. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Ansvarlig for studien er ph.d.-student og ortopedisk kirurg Nina Jullum Kise. Hun er overlege ved Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital i Bærum.

Ingen forskjell mellom operasjon og trening

140 pasienter med meniskskader i Norge og Danmark var deltakere i studien.

De trakk lodd til behandling med enten trening eller operasjon.

Nina Jullum Kise sier:

– To år senere hadde begge pasientgruppene færre symptomer og bedre funksjon. Det var ingen forskjell mellom de to gruppene.

De som trente fikk imidlertid sterkere muskelkraft. Dette sammenfaller godt med tidligere forskning som har vist at kirurgi ikke har ført til ekstra effekt hos pasienter som har mottatt treningsterapi. 

Studien sammenligner for første gang tilfeller der pasienten kun har fått treningsterapi eller kun operasjon. 

Store innsparinger

Jullum Kise mener at så mange som tre av fire kan unngå operasjon med riktig trening.

artroskopisk inngrep på menisken til en pasient.
En reduksjon i antallet artroskopiske inngrep ved meniskskader kan gi solide innsparinger. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

I 2015 ble nesten 11 000 personer meniskoperert med artroskopi, såkalt kikkhullskirurgi, i Norge.

Det er en generell trend å trene flere pasienter og vente med operasjon.  

– Én meniskoperasjon koster samfunnet anslagsvis i overkant av 16 000 kroner.

I tillegg kommer sykefravær.

Selv om treningsterapi også har en kostnad er den lavere enn ved operasjon.

 

– En reduksjon i antall meniskoperasjoner vil altså føre til en betydelig innsparing for samfunnet.

Trening med fysioterapeut

I studien har pasientene hatt trening hos fysioterapeut 2-3 ganger i uken i 12 uker.

– Treningsprogrammet består av oppvarming og forskjellige typer styrketrening. Programmet er lagt opp trinnvis slik at utfordringene blir større etterhvert som pasienten blir sterkere og bedre, forklarer Jullum Kise.

Pasientene får individuelt tilpasset program og trener etter instruksjon fra fysioterapeuten. Når de har lært øvelsene trener de på egenhånd, men har hatt hatt kontakt med fysioterapeuten en gang i uken justeringer og påfyll av nye øvelser. 

Kan motvirke slitasjegikt

Menisker er skiver av brusk som ligger på hver sin side inne i kneleddet. De har form som halvmåner. Menisken er en støtpute som fordeler vekt i leddet samtidig som de stabiliserer leddet når du går eller løper. 

– Det er håp om at sterkere muskler i treningsgruppen kan motvirke slitasjegikt. En type gikt som forekommer ofte hos pasienter som har blitt operert for en meniskskade, sier Nina Jullum Kise.

I prinsippet er det to forskjellige typer meniskskader.

  • Akutt skade oppstår ofte hvis du er en yngre person som for eksempel får en vridning i kneet mens du står slalom.
  • Slitasjeskader som er første tegn på at leddet begynner å bli brutt ned, såkalt slitasjegikt.

Får du en akutt skade som yngre person bør du bli operert. Da kan menisken fortsette sin beskyttende funksjon for leddbrusken. Slitasjeskader kan ikke bli reparert kirurgisk, men leddet kan bli renset for frynsete vev som gir låsinger eller følelsen av at kneet svikter.

Dansk-norsk samarbeid

Studien er et dansk-norsk samarbeid og ble designet og startet av:

  • Ewa Roos, professor ved Syd-danske universitet
  • May Arna Risberg, professor ved Norsk Idrettshøyskole og NAR, Norwegians center for active rehabilitation
  • Lars Engebretsen, professor ved UiO og ortoped ved OUS 
  • Silje Stensrud, fysioterapeut, som fullførte sin ph.d.-avhandling basert på data fra de tre første månedene i studien. 

Treningsprogrammet i studien er utviklet av Stensrud, Risberg og Roos, i samarbeid med fysioterpeuter ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI).


 

Av Thomas Olafsen
Publisert 21. juli 2016 09:00 - Sist endret 18. feb. 2020 08:52