English version of this page

Norsk app gir rask formidling av helseanbefalinger

Foreningen MAGIC samarbeider med British Medical Journal. Oppdaterte retningslinjer for behandling når raskere ut til helsepersonell.

Illustrasjonsbilde av sykepleier og pasient.

Illustrasjonsbilde: Øystein Horgmo, UiO

Alle som blir innlagt på sykehus ønsker best mulig behandling basert på nyest mulig forskning. Veien fra forskningsresultater til praktisk anvendelse kan være lang. Nye funn innen et felt må vurderes grundig opp mot hverandre deretter må den nye kunnskapen ut til helsevesenet gjennom faglige retningslinjer. Det kan ta flere år før ny kunnskap når ut.

Kontrakt med Helsedirektoratet

Portrett av forsker Per Olav Vandvik.
Førsteamanuensis Per Olav Vandvik. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Helsedirektoratet har besluttet å inngå en treårskontrakt med foreningen MAGIC for bruk av MAGICapp som forfatterverktøy for skriving og digitalisering av nasjonale faglige retningslinjer.

Stadig flere internasjonale organisasjoner bruker også MAGICapp, noe som tillater deling av ressurskrevende arbeid også i Norden.

Per Olav Vandvik, forsker ved Institutt for helse og samfunn og karrierestipendiat ved Sykehuset Innlandet, leder utviklingen av appen.

– Den nye appen kan redde liv og spare ressurser fordi ny kunnskap når raskere ut til helsepersonell og deres pasienter, sier han.

Legen din kan nå få rask og direkte tilgang til best mulige anbefalinger for behandling på en rask, forståelig og kvalitetssikret måte. 

Appen viser også fordeler og ulemper ved behandlingen. Pasienten får tilgang til samme kunnskap som helsepersonell gjennom nye verktøy for samvalg.

Banebrytende innovasjon

Organisasjoner som er ansvarlige for å oppsummere ny kunnskap og utvikle retningslinjer har ofte byråkratiske prosesser og mangler kultur for innovasjon. 

For å sikre verden tilgang til ny kunnskap har MAGIC-foreningen etablert internasjonale nettverk av eksperter og har inngått samarbeidet RapidRecommendations med British Medical Journal (BMJ).

– Vi oppfordrer andre sentrale aktører i Norge om å jobbe på nye og mer effektive måter. Jeg sammenligner denne endringen i rutiner med såkalt "disruptive innovation" eller banebrytende innovasjon, som Uber eller AirBnB har vært innenfor sine segmenter. Dagens verktøy for støtte til beslutninger har ikke høstet gevinstene av digitalisering og innovasjon på samme måte som ellers i samfunnet, sier Per Olav Vandvik.

I tillegg til avtalen med BMJ har MAGIC også inngått et partnerskap med Cochrane Collaboration, som er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon som systematiserer forskningsresultater fra helseforskning.

Raske oppsummeringer sparer liv

Som et eksempel nevner Vandvik hvordan RapidRecommendations på kort tid oppsummerte alle studier av kateterbasert behandling av hjerteklaffer. Behandlingen blir gjennomført via en blodåre hos pasienten, noe som sparer pasienten for åpen hjertekirurgi. Etter oppsummeringen utviklet og publiserte RapidRecommendations troverdige anbefalinger som vil endre praksis.

Dette er et tilfelle hvor det er behov for å endre praksis så raskt som mulig ettersom de ny anbefalingene vil spare liv og lidelse.

Norge bør kunne tenke nytt og utfordringen går hermed til norske hjertespesialister og myndigheter ansvarlige for å få den beste kunnskapen satt ut i praksis.
Per Olav Vandvik

– Spørsmålet er om norske pasienter kan få glede av den nye kunnskapen nå eller om de må vente til europeiske kardiologiske retningslinjer blir oppdatert på den gamle måten neste høst, avslutter han.

Les om oppsummering av kateterbasert behandling i British Medical Journal (engelsk). 

Av Thomas Olafsen
Publisert 20. jan. 2017 04:00 - Sist endret 31. jan. 2017 14:21