Gode ledere kan hindre at sykehusleger slutter

Mange sykehusleger vurderer å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere reduserer faren for at de gjør det.

Hver femte sykehuslege har allerede bestemt seg for å slutte og begynne i en annen jobb. Ytterligere én av fem sykehusleger har ennå ikke bestemt seg for om de skal slutte eller ikke. Det skriver Gemini.no. Bakgrunnen for artikkelen er en studie utført av NTNU, Københavns universitet og Universitetet i Oslo, publisert i BMC Health Service Research.

profilbilde Jan Frich
Jan Frich, professor ved Institutt for helse og samfunn. 

Av dem som vil slutte, vil 45 prosent til et annet sykehus, mens 28 prosent ønsker å forlate det offentlige helsevesenet. Gode ledere kan minske risikoen for at sykehusleger forlater sin nåværende jobb.

– Det er krevende å være leder i sykehus fordi man i mange saker må balansere faglige, juridiske, økonomiske og menneskelige hensyn. Studien viser at god ledelse er viktig og at gode ledere utgjør en forskjell for ansattes tilfredshet med jobben, sier professor Jan Frich ved Institutt for helse og samfunn (UiO).

Flere faktorer

Det er ønskelig med en viss mobilitet i arbeidslivet, men det er uheldig hvis dårlig eller ensidig ledelse er årsaken til at noen ønsker å bytte jobb. Å miste høyt kvalifiserte medarbeidere innebærer også et tap for organisasjonen. Undersøkelsen tar for seg svarene til 971 leger som jobbet ved offentlige sykehus i Norge i 2016.

– Resultatene tyder på at leger etterspør ledere som er opptatt av faglig utvikling og som har en støttende stil. Leger som rapporterte om slike ledere vurderte i mindre grad enn andre et ønske om å skifte jobb. Godt sosialt miljø og engasjement hos kollegene gjør det også mer sannsynlig at leger ønsker å bli ved sykehuset, forteller Frich.

Studien er ført i pennen av professor Pål Erling Martinussen og professor Jon Magnussen ved NTNU, professor Karsten Vrangbæk ved Københavns universitet og professor Jan C. Frich.

Les hele tidsskriftartikkelen «Should I stay or should I go? The role of leadership and organisational context for hospital physicians’ intention to leave their current job» i tidsskriftet BMC Health Service Research.

 

Publisert 2. juni 2020 12:44 - Sist endret 2. juni 2020 12:44