Ledelsesutvikling for leger er viktig for helsetjenesten

Utdanning innen ledelse kan styrke legers kompetanse og bidra til forbedringer i tjenestene. Særlig prosjektarbeid som stimulerer til refleksjon, i kombinasjon med tilgangen på mentor eller coach, gir positive resultat for organisasjonen.

Fem unge leger i legefrakk rundt et bord, samtaler engasjert.
Foto: colourbox illustrasjonsfoto

Dette viser en ny litteraturoversikt, publisert i tidsskriftet BMJ Leader. Forskerne bak har sett på hvordan ledelsesutvikling for leger bør legges opp.

Litteraturen viser at kurs og program hvor interne og eksterne lærerkrefter bidrar, gir økt utbytte. Ledelsesutvikling som favner en hel organisasjon er assosiert med større effekter på organisasjonsnivå enn frittstående kurs.

– Det er økende oppmerksomhet om ledelsesutvikling i helsevesenet generelt. Leger som viser lederskap kan fremme engasjement blant medarbeidere og slik bidra positivt i utviklingen av helsetjenesten, sier professor Jan Frich ved Institutt for helse og samfunn (UiO).

Helhetlig tilnærming

Litteraturoversikten omhandler 117 studier, hvorav 28 var av høy kvalitet. Frich fremhever at det er behov for flere og bedre studier innen feltet og en helhetlig og systematisk tilnærming til ledelsesutvikling er viktig. Ulike kompetansehevende tiltak kan være egnet for ulike grupper på forskjellige stadier i karrieren.

– Mange av studiene dokumenterer deltakernes selvrapporterte læringsutbytte, men det er også studier som rapporterer objektive mål for endret atferd og endringer i organisasjonen eller i pasientbehandlingen, forteller Frich.

Studien er ført i pennen av en team av forskere med tilknytning til Oxford University, London University, Canadian College of Health Leaders og professor Jan Frich ved Universitetet i Oslo.

Les hele tidsskriftsartikkelen «Evidence-based medical leadership development: a systematic review» i tidsskriftet BMJ Leader.

Relatert innhold

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Publisert 4. des. 2020 08:28 - Sist endret 4. des. 2020 10:33