Økt forekomst av tynntarmskreft hos personer med cøliaki

Personer med cøliaki har større risiko for å få tynntarmskreft enn personer uten cøliaki. Risikoen for å utvikle kreftformen er likevel lav.

Røntkenillustrasjon av kroppp med en illuminert tynntarm.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Det konkluderer en ny studie med svenske data, publisert i tidsskriftet Gastroenterology. Førsteforfatter er Louise Emilsson, førsteamanuensis ved Institutt for Helse og samfunn (UiO).

Studien identifiserte 48 119 personer med cøliaki som ble sammenlignet med 239 249 kontroller. Cøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten.

– Risikoen for å utvikle kreft i tynntarmen er lav, også hos de med cøliaki, men tallene viser likevel en økt forekomst av kreft hos denne gruppen, sier Emilsson.

Ulike kreftformer og slimhinnens betydning

Det som ifølge artikkelforfatterne skiller denne studien fra andre lignende studier, er at den ser nærmere på de ulike kreftformene i tynntarmen, i tillegg til å se nærmere på slimhinnes betydning.

Tynntarmskreft er en fellesbetegnelser for ulike krefttyper. De mest vanlige av disse kreftdiagnosene er adenocarcinomas og carcinoider.  

Det var ingen forskjell mellom de med og uten cøliaki når det gjaldt carcinoider i tynntarmen. Kreftformen adenocarcinomas var derimot mer framtredende blant de med cøliaki.

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, øyenbryn, hake.
Louise Emilsson er allmennlege og førsteamanuensis ved Helsam.

– Studien avdekket ett ekstra tilfelle av denne kreften for hver 2944 pasient med cøliaki, sammenlignet med kontrollgruppen. Det ble også avdekket en økt forekomsten av adenomas som er forstadier til adenocarcinom, forklarer Emilsson.

Studien sammenliknet videre cøliakirammedes risiko for kreft med tilstanden på slimhinnene.

Ved cøliaki blir slimhinnen i tarmen brutt ned. Dette normalisere seg hos de fleste med tilstanden, så snart de går over til en glutenfri kost. Hos noen vedvarer likevel problemet. Resultatet av studien antyder at cøliakirammede som fremdeles hadde nedbrutte slimhinner ved oppfølgingsbiopsi kan ha noe større risiko for kreft enn cøliakirammede hvor slimhinnen hadde leget seg etter diagnose. 

– Selv om denne assosiasjonen var sterk, var den likevel ikke sterk nok til at resultatet kan regnes som statistisk signifikant, påpeker Emilsson som synes det er oppmuntrende å få bidra til økt kunnskap om den sjeldne tynntarmskreften, samt tarmkreft generelt i det videre prosjektarbeidet.

Ingen behov for screening

Medianen for å utvikle tynntarmskreft var 2,7 år etter en person fikk cøliakidiagnosen, men studien viste også at cøliakipasientene hadde større sannsynlighet for å overleve kreft enn det kontrollgruppen hadde.

– Hvorfor det er slik, det vet vi ikke. Det er lite litteratur på tema, men det som er av tidligere studier finner de samme tendensene som vi gjør, sier Emilsson.

Selv om studien finner at personer med cøliaki har noe større risiko for å utvikle tynntarmskreft, så er ikke risikoen stor nok til å anbefale storskala screening, ifølge Emilsson.

– Denne studien antyder ikke behov for særlig overvåking av personer med cøliaki, men opplever du symptomer som er forenelig med tynntarmskreft, da bør du undersøke deg.

Saken er også publisert på forskning.no

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 23. sep. 2020 11:03 - Sist endret 24. sep. 2020 09:21