Vil formalisere fastlegens kreftoppfølging

Kreftsyke er mer enn dobbelt så ofte hos fastlegen, viser studie. Fastlegene har mye erfaring med kreftpasienter og forskeren bak studien mener det derfor er hensiktsmessig å formalisere denne oppfølgingen.

Fastlege og forsker Heidi Lidal Fidjeland i blå helseklær, sitter på en pasientbenk på legekontor.

Fastlege og UiO-stipendiat Heidi Lidal Fidjeland har forsket på fastlegers oppfølging av kreftpasienter.

Foto: Lisbeth Nilsen/AMFF

De siste årene har fastlegene overtatt stadig mer av kreftoppfølgingen fra sykehusene. I gjennomsnitt hadde kreftpasientene 5,7 fastlegebesøk i året, og antallet varierte fra 1 til 40 konsultasjoner.

Dette skriver Utposten (nr 4/2020) som har intervjuet Heidi Lidal Fidjeland, fastlege og UiO-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin.

Fidjeland mener fastlegene har mye erfaring med kreftpasienter og at et større ansvar ikke vil oppleves så belastende i en allerede overfylt fastlegehverdag. I fjor høst ble den siste av tre studier i doktorarbeidet hennes, som er støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond, publisert i BJGP Open.

– Når pasientene likevel kommer til oss, skal det ikke så mye mer til før vi kan formalisere kreftoppfølgingen. Forutsatt tydelige retningslinjer og gode epikriser skulle det ikke bety så mye mer arbeidsbelastning – så lenge pasienten uansett kommer, sier Fidjeland.

Spørreundersøkelser blant fastleger

Fidjeland gjennomførte en spørreundersøkelsen blant 91 fastleger i løpet av ett år, fra 2016 til 2017. Undersøkelsen viste at kreft var hoveddiagnosen ved en tredel av konsultasjonene.

Det ble hentet journaldata fra 11.074 konsultasjoner for i alt 1.932 pasienter med nyoppdaget eller tidligere kreft.

Fastlegekonsultasjoner hos kreftpasienter er ifølge Fidjeland ikke undersøkt med denne metoden tidligere.

Les hele saken på nettsidene til Den norske legeforening.

 

Publisert 30. juli 2020 10:42 - Sist endret 30. juli 2020 10:42