Psykolog-samarbeid fanget opp flere unge med angst

Signifikant flere unge fikk diagnosen angst og færre fikk en symptomdiagnose hvis fastlegen hadde psykolog og psykiater tilknyttet legekontoret. Det viser en randomisert norsk studie.

Ole Rikard Haavet, professor emeritus ved Avdeling for allmennmedisin, har deltatt i prosjektgruppen som har ledet arbeidet. 

Professor emeritus Ole Rikard Haavet.

Forskningsprosjektet ved seks fastlegekontorer i Groruddalen, Oslo, omfattet et samarbeid med psykiater og med psykolog på fastlegekontoret (se faktaboks) over 1,5 år. Legekontorene utgjorde intervensjonsgruppen, og ble sammenlignet med en kontrollgruppe av legekontor med vanlig praksis. Flere studier utgår fra prosjektet, og en studie blant unge i alderen 16-24 år er nylig publisert i BMJ Open.

Studien viser at sannsynligheten for å få en angst-diagnose økte med 2,3 ganger etter intervensjon, mens sannsynligheten på samme tid var 40 prosent lavere i kontrollgruppen. Sannsynligheten for å få en angstdiagnose i intervensjonsgruppe økte med pasientens alder, både i intervensjons- og kontrollgruppen.

Ole Rikard Haavet mener vi mangler kunnskap om hvilken behandling som er effektiv for unge som sliter psykisk.

– Det er mye festtaler og lite forskningsmidler. Tallene på unge som blir unge uføre stiger jo jevnt og trutt, til tross for alle lavterskeltilbud. Mye tyder på at tiltakene vi har i dag ikke er effektive nok. Kommunene vil ha tilbud hvor behandlerne har lavere kompetanse enn psykolog og lege, men vi vet ingenting om effekten av slike tilbud. Vi må ha allsidige tilbud, og vi må ikke glemme fastlegene fordi de har tilgangen til å ta hånd om både kropp og psyke.

Les hele saken på Den norske legeforenings hjemmesider

Publisert 3. feb. 2022 09:22 - Sist endret 3. feb. 2022 11:41