Disputas: Siri Eldevik Håberg

Cand.med. Siri Eldevik Håberg ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Early life exposures and respiratory health in infancy

Bedømmelseskomité

Lege dr.med. Lennart Bråbäck, Avdelning för Folkhälsa & Forskning, Sundsvalls Sjukhus, Sverige
2. opponent: Professor, dr. philos Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.med. Grete Botten, Institutt for Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Haakon E. Meyer, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor Per Nafstad, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Biveileder: Wenche Nystad, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

TITTEL: Risikofaktorer for sykdom og symptomer fra luftveier i tidlig barndom

Avhandlingen Early life exposures and respiratory health in infancy belyser hvordan faktorer i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barns risiko for nedre luftveisinfeksjoner, ørebetennelser og symptomer fra luftveiene. Siri Eldevik Håberg og hennes kolleger studerte mulige risikofaktorer for luftveisplager, nedre luftveisinfeksjoner og ørebetennelser frem til 18 måneders alder hos barn som er med i Den norske mor og barnstudien.

Resultater fra studien viste at faktorer i fosterlivet kan øke risikoen for luftveissykdom og ørebetennelser. Studien fant at mors røyking i svangerskapet økte risikoen for nedre luftveisinfeksjoner, plager fra luftveiene og ørebetennelser. Fedme hos mor under svangerskapet var også forbundet med økt risiko for symptomer fra luftveiene hos barna, og resultatene støtter teorier på at mors fedme under svangerskapet kan påvirke barnet i fosterlivet. Et annet funn var at bruk av folattilskudd i svangerskapet var forbundet med en lett økt risiko for luftveissykdom hos barna. Dette støtter teorier på at tilskudd av spesielle næringsstoffer kan påvirke aktivitet av gener eller biokjemiske prosesser, men videre forskning er nødvendig for å forstå betydningen av disse funnene.

Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel var forbundet med økt risiko for luftveissykdom, og det å være født for tidlig var forbundet med økt risiko for ørebetennelser. Passiv røyking etter fødsel viste også en sammenheng med luftveisplager.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om årsakene til utvikling av luftveissykdommer hos barn og det er et stort behov for videre forskning på området.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 22. okt. 2008 10:44 - Sist endret 4. feb. 2014 09:47