Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag sep.
Skilt som viser mot Institutt for helse og samfunn.
Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:30, Auditoriet, Frederik Holsts hus

Møt kandidatene til årets instituttledervalg ved Institutt for helse og samfunn på allmøtet fredag 21. september.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 2. okt. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education».

Tid og sted: 5. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tid og sted: 5. okt. 2018 13:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): lmmigrants' utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo - A crosssectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic.

Tid og sted: 9. okt. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved lege og filosof Tore Kierulf Næss