Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag sep.
Skilt som viser mot Institutt for helse og samfunn.
Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:30, Auditoriet, Frederik Holsts hus

Møt kandidatene til årets instituttledervalg ved Institutt for helse og samfunn på allmøtet fredag 21. september.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 2. okt. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education».

Tid og sted: 9. okt. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved lege og filosof Tore Kierulf Næss

Tid og sted: 22. okt. 2018 09:30 - 23. okt. 2018 15:15, Soria Moria hotell

Årets Innføringskurs holdes på Soria Moria Hotell, 22. og 23. oktober 2018.

Tid og sted: 13. nov. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag v/ psykiater Petter Andreas Ringen.