Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 11. jan. 2019 08:00 - 15:30, Hotel Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Tid og sted: 17. jan. 2019 08:00 - 10:00, Polyteknisk forening, Rozenkrantz’ gate 7, 3. etg.

Roundtable discussion on digital health to prepare inputs for the UN High-level Panel on Digital Inclusion.

Tid og sted: 5. feb. 2019 12:30 - 15:30, Frederik Holsts hus

På fagdagen vil vi dele ny forskning om hvordan involvere brukere i helsetjenesten og hvilken betydning det har for pasienter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten og i utdanningen.

Tid og sted: 23. mai 2019 09:30 - 24. mai 2019 16:00, Soria Moria hotell, Oslo

Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin

Tid og sted: 8. okt. 2019 10:00 - 18:00, Soria Moria Hotell

Utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektiv