Disputas: Dong He

Cand.scient. Dong He ved Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Effect of Acupuncture on Smoking Cessation and Chronic Neck and Shoulder Pain

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Rolf Nordemar, Pain Clinic, St. Gørans hospital, Stockholm, Sverige
2. opponent: Avdelingsleder Sameline Grimsgaard, Klinisk forskningssenter, Universitetssykehuset i Nord-Norge
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor II Johan Kvalvik Stanghelle, Sunnaas sykehus, Fakultetsdivisjon Ullevål, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gunnar Tellnes, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Arne T. Høstmark

Sammendrag

Kroniske muskel- og skjelettplager og sigarettrøyking – representerer betydelige helseproblemer for mange mennesker i Norge og andre land, og har dessuten store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dessverre finnes det i dag ingen effektive behandlingsmetoder.
Avhandlingen til Dong He belyser nytten av akupunktur i behandling av disse problemene. Hun har utført to hovedstudier: I Studie A undersøkte hun om akupunktur kan bidra til å redusere sigarettrøyking, eller helt slutte med røyking. Etter 5 år så hun på om akupunktureffekten fortsatt var til stede.
I Studie B undersøkte hun om gjentatte akupunkturbehandlinger kan redusere plagene hos pasienter med kroniske nakke- og skuldersmerter, og om behandlingseffekten i så fall holder seg lenge.
I begge studiene ble det dels brukt ekte akupunkturbehandling basert på klassisk kinesisk akupunkturteori (behandlingsgruppen), og dels ”narreakupunktur”, dvs. nålene ble satt i punkter uten kjent akupunkturvirkning (kontrollgruppen). Hovedkonklusjonene er følgende: 1) Ekte akupunkturbehandling kan hjelpe folk til å redusere røyking, eller slutte helt, og effekten kan vare minst 5 år (oppfølgingstiden i studien); 2) Intensiv akupunkturbehandling kan redusere kroniske smerter i nakke og skuldre, noe som også øker arbeidsinnsatsen både hjemme og på arbeidsstedet. Det ble dessuten funnet forbedring av søvnkvalitet, og mindre irritabilitet og depresjon. Disse positive effektene av akupunkturbehandlingen vedvarte i 3 år (oppfølgingstiden i studien).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 21. apr. 2008 17:32 - Sist endret 4. feb. 2014 09:48