Disputas: João Carlos de Timóteo Mavimbe

M.d. João Carlos de Timóteo Mavimbe ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Understanding the global and local interplay of standards: The case of the Expanded Program on Immunization in Mozambique

Bedømmelseskomité

1. opponent: Senior lecturer, dr. Elaine Byrne, Avdeling for informatikk, Universitetet i Pretoria, Sør-Afrika
2. opponent: Divisjonsdirektør, dr. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Olaf Gjerløw Aasland, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Gunnar Bjune

Sammendrag

Denne avhandlingen er basert på en studie av et utvidet program for vaksinering (EPI) i Mosambik. Med et informasjonsperspektiv anvender studien konsepter hentet fra forskningsområdet Informasjons Infrastruktur (II), med et spesielt fokus på standarder. Et slikt perspektiv bygger på en konseptualisering av informasjonssystemer som “sosiale systemer” og fokuserer på store, komplekse og sammenkoblede sosiotekniske systemer hvor rollen til det materielle sidestilles det sosiale. Sett fra et II perspektiv er koblingen mellom de forskjellige komponentene i EPI systemet (kuldekjede, rapporteringssystemet og kunnskap) i fokus, samt standardene som fasiliterer disse koblingene.
Den analytiske tilnærmingen tar utgangspunkt i globale standarder fastsatt av WHO, og undersøker hvordan disse standardene spiller i sammenheng med faktiske leveranser av EPI-tjenester på et under-distrikt nivå. Det usynlige arbeidet, her konseptualisert som “inverse infrastrukturer”, setter fokus på samspillet mellom globale standarder og lokale tilpasninger som er nødvendige for at globale standarder kan virke under lokale forhold.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 10. apr. 2008 13:38 - Sist endret 4. feb. 2014 09:49