Disputas: Britt Rydjord

Cand.scient. Britt Rydjord ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mould-specific IgG antibodies, mould exposure and airway symptoms

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Gert Doekes, Division Environmental Epidemiology, Universitetet i Utrecht, Nederland
2. opponent: Professor Torben Sigsgaard, Avdeling for Miljø og arbeidsmedisin, Aarhus universitet, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker Elisabeth Paus, Sentrallaboratoriet, Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF
4. medlem og administrativ leder: Professor Øivind Larsen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Espen Bjertness, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Geir Hetland, Ullevål universitetssykehus

Sammendrag

Cand.scient. Britt Rydjord har studert immunforsvarets respons av muggsoppeksponering i forhold til astma og allergi, og utviklet en ny metode for å måle blodets konsentrasjon av spesifikke IgG antistoffer som er rettet mot muggsopp.
I et av sine delstudier har Rydjord sett at muggsoppvekst i barns hjem kan doble risikoen for å utvikle luftveissymptomer som astma.
For videre å studere sammenhengen mellom eksponering av muggsopp og utvikling av sykdom som astma og allergi, må man vite i hvilken grad man er eksponert. Det finnes få gode målemetoder for nivået av muggsopp innendørs, og det er vanskelig å finne ut hvor mye muggsopp hver person faktisk puster inn. Immunforsvarets respons på muggsoppeksponering inkluderer produksjon av antistoffer, og blodets konsentrasjon av spesifikke IgG antistoffer er en mulig markør for eksponering.
I sin avhandling "Mould-specific IgG antibodies, mould exposure and airway symptoms" har Britt Rydjord beskrevet utviklingen av en ny metode for måling av IgG antistoffer i blod ved hjelp av flowcytometri. Rydjord viste videre at konsentrasjonen av IgG antistoffer funnet ved denne metoden stemmer bedre overens med eksponering enn metoder som er benyttet hittil. Fordelen med denne metoden er at man bruker hele muggsoppsporer og unngår bruk av ekstrakter. Blodprøver ble innhentet fra befolkningsgrupper som har vært eksponert for ulike nivåer av muggsopp, og konsentrasjonen av spesifikke IgG antistoffer så ut til å være relatert til grad av eksponering i et dose-respons forhold helt opp til ekstreme nivåer av muggsoppeksponering. Rydjord har blant annet konkludert med at den nyutviklede flowcytometrimetoden egner seg bedre enn tidligere brukte metoder for måling av spesifikke IgG antistoffer som markør for eksponering. Metoden er derfor et lovende verktøy for videre studier av sammenhengen mellom muggsoppeksponering og sykdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 9. juni 2008 13:29 - Sist endret 4. feb. 2014 09:51