Disputas: Mari Samuelsen

Cand.scient. Mari Samuelsen ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Particle size and source; effects on allergy adjuvant activity and innate immunity

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Benoit Nemery, Laboratory of Pneumology, Faculty of Medicine, University of Leuven, Belgia
2. opponent: Senior Researcher Søren Thor Larsen, National Research Centre for the Working Environment, København
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Johny Kongerud, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor Martinus Løvik, Avdeling for Miljøimmunologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo. Biveileder: Forsker PhD Unni Cecilie Nygaard, Avdeling for Miljøimmunologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo.

Sammendrag

TITTEL: Effekten av partikler fra vedfyringsrøyk og veitrafikk på allergiutvikling

Cand.scient. Mari Samuelsen har i sitt doktorgradsprosjekt funnet at partikler fra vedfyringsrøyk ser ut til å øke utviklingen av allergi hos mus på lik linje med blandede veitrafikkpartikler bestående av eksospartikler og veistøv. Effekten av vedfyringspartiklene var imidlertid noe lavere enn for eksospartikler alene. I tillegg hadde partikler fra veitrafikk samlet utenfor piggdekksesongen, med høyt innhold av små forbrenningspartikler, større forsterkereffekt på allergiutvikingen enn partikler samlet i løpet av piggdekksesongen, hvor andelen store mineralpartikler var dominerende. Også når store og små modellpartikler ble sammenlignet, viste det seg at de små partiklene hadde størst forsterkereffekt på allergiutviklingen. Når store og små partikler ble gitt i luftveiene til mus for å se på akuttreaksjon, ga de største partiklene (på størrelse med piggdekkstøv) og de minste partiklene (på størrelse med eksospartikler) ulik type reaksjon fra slimhinnen. Dette kan tyde på at eksospartikler og piggdekkstøv påvirker luftveiene forskjellig og kan gi forskjellig type helseskade.

En reduksjon i utslippene av de minste partiklene fra både vedfyring og biltrafikk vil kunne være et viktig bidrag for å redusere forekomsten av allergi og andre luftveisplager.

De siste tiårene har det vært en kraftig økning i antall tilfeller av astma og allergi. Økt partikkelforurensning fra veitrafikk har blitt assosiert med både forverring og utvikling av astma og allergi. Til tross for at vedfyring mange steder er en viktig kilde til partikkelforurensning i uteluft, vet vi lite om hva slags konsekvenser vedfyringspartikler har for folks helse. På bakgrunn av dette ønsket vi å undersøke om partikler fra vedfyringsrøyk kan bidra til økt allergiutvikling på samme måte som partikler fra veitrafikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 7. nov. 2008 12:33 - Sist endret 4. feb. 2014 09:51