Disputas: Naeem Zahid

Cand.med. Naeem Zahid ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prevalence of diabetes in Kharian, Pakistan. A cross sectional study determining the prevalence of diabetes and other risk factors for cardio vascular disease amongst rural inhabitants of Kharian, Pakistan and comparing risk factors with Pakistanis in Norway

Bedømmelseskomité

Professor MD Jean Claude Mbanya, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, Cameroon
Professor emeritus Jak Jervell, Medisinsk avdeling, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis dr.med. Elin O. Rosvold, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor dr.med. Akhtar Hussain, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Biveileder: Professor dr.med. Bjørgulf Claussen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin

Sammendrag

TITTEL: Forekomsten av diabetes i Kharian, Pakistan.

Tidligere undersøkelser har vist at diabetes er svært utbredt blant pakistanere i Norge. Vi ønsket derfor å undersøke forekomsten av diabetes og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer i det område i Pakistan hvor de fleste norsk-pakistanere kommer fra. Vi fant at omtrent fire prosent av voksne menn og syv prosent av kvinnene hadde diabetes. Mange forskere har vist at depresjon er forbundet med diabetes, i vår undersøkelse fant vi at få var deprimerte. Overvekt og høye kolesterolverdier var derimot vanlige. Ved sammenligning mellom pakistanere i Pakistan og pakistanere i Norge, fant vi at norsk-pakistanere veide betydelig mer og hadde høyere kolesterolverdier enn de som levde i Pakistan. Den økte forekomsten av disse sykdommene blant norsk-pakistanere kan skyldes endret livsstil og kosthold etter migrasjon fra et relativt fattig land til et av verdens rikeste. Dersom man ikke setter iverk tiltak for å redusere utbredelsen av disse risikofaktorene vil vi nær fremtid kunne se en øket forekomst av hjerte- og karsykdommer blant pakistanere i vestlige samfunn.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 12. nov. 2008 13:21 - Sist endret 4. feb. 2014 09:52