Disputas: Marit Leegaard

Cand.polit. Marit Leegaard ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self-management of postoperative pain: Women`s experience after early discharge from cardiac surgery

Bedømmelseskomité

Dr. Eloise Carr, School of Health & Social Care, Bournemouth University, England
Professor Kenneth Asplund, Institutionen for Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sverige
Seksjonsoverlege, dr.med. Gunnvald Kvarstein, Smerteseksjonen, Anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet HF, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Astrid Klopstad Wahl, Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis May Solveig Fagermoen, seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kvinners håndtering av smerter etter hjertekirurgi.
Avhandlingen viser at kvinner ikke fulgte anbefalte retningslinjer for smertelindring etter tidlig utskriving fra åpen hjertekirurgi, selv om de rapporterte at smertene var sterke eller moderate. Smerter i brystbenet var som kvinnene forventet, de mest intense. Smerter i nakke, skuldre og rygg var uventet, og derfor mer bekymringsfulle. Smertene innvirket mest på søvn, generell aktivitet og husarbeid. Likevel var det ingen som ønsket å klage over smertefulle opplevelser. De ønsket å ta så lite smertestillende som mulig, eller ventet til smertene var uutholdelige. Egen håndtering av smerte var mer avhengig av kvinnenes tidligere kunnskaper og forventninger til smerter og smertelindring generelt, enn av rådene de fikk av helsepersonell. Pasienter trenger mer tilpasset informasjon og konkret undervisning om hvorfor god smertelindring er viktig for en vellykket rehabilitering etter tidlig utskriving, og for å unngå komplikasjoner senere i livet.
Hensikten var å beskrive hvordan kvinner opplever å håndtere smerter på egenhånd etter hjertekirurgi. Data ble samlet inn ved hjelp av smertedagbøker og personlige intervjuer. Tidligere forskning viser at nærmere 40 % av hjertekirurgipasienter har vedvarende smerter i brystbenet 1-3 år etter operasjonen. God smertelindring i tiden etter operasjonen kan bidra til å forebygge slike komplikasjoner. Studier viser også at kvinner rapporterer mer smerte enn menn før utskriving. Ved tidlig utskriving må pasienten ta ansvar for egen smertelindring.
Avhandlingen beskriver også pasienters opplevelser etter hjertekirurgi: Det var en sammensatt opplevelse av ensomhet til tross for støtte fra de nærmeste, frykt for å dø, tap av selvfølelse og et sterkt ønske om å leve videre.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 9. jan. 2009 12:16 - Sist endret 4. feb. 2014 09:56