Disputas: Abdallah Hassan Abudayya

M.Phil. Abdallah Hassan Abudayya ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adolescent nutrition and associated sociodemographic factors in Gaza Strip, Palestine

Bedømmelseskomité

Professor Thorkhild Tylleskär, Senter for internasjonal helse, UiB
Professor Margaretha Haugen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
Professor Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, UiO

Leder av disputas:  Professor Petter Kristensen, UiO

Veileder:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Seksjon forebyggende medisin, UiO

Sammendrag

Dårlig ernæring hos barn og ungdom kan ha konsekvenser for deres fysisk vekst og mentale utvikling så vel som å øke risiko for fedme og kroniske sykdommer i voksen alder. Rundt en fjerdedel av befolkningen i de okkuperte palestinske territorier er i alderen 10-19 år, men det har vært lite informasjon om ernæringsstatus hos denne gruppen.

I 2002 ble det foretatt en ernæringsundersøkelse av 1221 ungdommer i alderen 12-15 år fra 10 skoler i Nord-Gaza. Målet var å studere kostvaner og ernæringsstatus hos disse ungdommene i relasjon til sosiale, økonomiske og demografiske faktorer, og å undersøke sammenhengen mellom kostholdet og faglig prestasjon i skolen. Resultatene viste at tilstander assosiert med både underernæring og overernæring var vanlig. Nesten halvparten av ungdommene var anemiske uansett kjønn. Veksthemming forekom i noen grad særlig hos guttene (14%), mest hos de fra store familier med lav sosioøkonomisk status i de fattigste strøkene av studieområdet. Veksthemmingen var relatert til forsinket pubertet, noe som er vanlig ved underernæring. Samtidig var forekomsten av overvekt/fedme utbredt, men høyere hos jenter enn hos gutter (20% versus 15%). Ungdommene hadde i regelen tre måltider pr dag, men det var vanlig å hoppe over måltider, særlig hos de med lav sosioøkonomisk status. Inntaket av ernæringsmessige gunstige matvarer, som animalske produkter, frukt og grønnsaker og meieriprodukter var lavere hos de med lav sosioøkonomisk status. Ungdommer med høyere inntak av frukt og grønnsaker ble funnet å ha bedre skoleprestasjoner, mens veksthemming var relatert til dårligere prestasjoner.

Forskningsresultatene viser at både over- og underernæring er et folkehelseproblem i Gaza, særlig blant en del av ungdommen som kommer fra fattige kår, og at det er behov for skolebaserte tiltak, som ernæringsopplysning og bespisningsprogrammer.

Publisert 12. mai 2010 13:34 - Sist endret 1. juni 2010 15:59