Disputas: Elmira Flem

Cand.med. Elmira Flem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Disease burden and the economic impact of rotavirus gastroenteritis in low- and high-income settings and the cost-effectiveness of new rotavirus vaccines

Bedømmelseskomité

Professor Timo Vesikari, University of Tampere, Tammerfors, Finland
Professor Pierre van Damme, Antwerpen universitet, Belgia
Post.doc. Jagrati Jani-Bølstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Grete Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder:  Director Roger Glass, Fogarty International Center, USA

Sammendrag

Rotavirus er et meget smittsomt virus som kan forårsake alvorlige diaré hos spedbarn og små barn. I dag finnes det vaksiner mot rotavirus, men disse er ikke ennå i bruk i mange land. Før disse vaksinene eventuelt tas inn i vaksinasjonsprogrammet, er det nødvendig å kjenne omfanget av sykdommen og kostnader forbundet med den i landet.

I sin avhandling Disease burden and the economic impact of rotavirus gastroenteritis in low- and high-income settings and the cost-effectiveness of new rotavirus vaccines har lege Elmira Flem og hennes medarbeidere estimert sykdomsbyrden av rotavirus i Usbekistan, Kirgisistan og Norge. Hun har også vurdert kostnader av sykdommen i Usbekistan og Kirgisistan samt hvor mye de to landene kan spare helsemessig og samfunnsøkonomisk ved å vaksinere. I disse to landene er rotavirus årsaken hos hvert tredje barn som må legges inn akutt i sykehus for diaré; i høyinntektsland som Norge er denne andelen beregnet å være over 60 %. I ikke-vestlige land kan sykdommen være dødelig, og slike dødsfall utgjør nesten 5 % av alle dødsfall blant barn under 5 år. Vaksinering vil redusere antall dødsfall og antall tilfeller av sykdommen som trenger behandling og dermed reduseres utgifter knyttet til slik behandling.

Flem har beregnet at innsparingene for helsevesenet og i samfunnet ved vaksinering kan være betydelige. Avhandlingen gir kunnskap om utbredelsen av rotavirus og beregning av den økonomiske byrden slik at myndighetene får et faglig grunnlag for beslutninger knyttet til innføring av nye rotavirusvaksiner i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Bakjsøberg.

Publisert 24. feb. 2010 16:46 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00