Disputas: Irene Lie

Kandidat i sykepleievitenskap Irene Lie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Implementation of a home-based psychoeducative intervention in the early rehabilitation after coronary artery bypass graft surgery. A randomised controlled trial focusing on anxiety, depression and health quality of life

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bengt Fridlund, School of Health Sciences, Jønkøping Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norge
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Terje Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Eli H.Bunch, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Første måned etter utskrivelse fra sykehus er rapportert som spesielt stressfylt for by-pass-opererte hjertepasienter. Kandidat i sykepleievitenskap Irene Lie viser i sin avhandling at pasienter med symptomer på angst og/eller depresjon før hjerteoperasjonen (35 %) hadde størst effekt av en hjemme-basert psykoedukativ intervensjon 2 og 4 uker etter operasjonen målt 6 måneder etter operasjon.
Arbeidet er utført ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, der 185 pasienter deltok i studien. Hjemmebesøkene til de 93 i intervensjonsgruppen ble gjennomført i Helse Øst området. Målet med den psykoedukative intervensjon var å utforske og vurdere den hjerteopererte sine symptomer og symptomhåndtering, og gi helseinformasjon og psykologisk støtte. Postoperativ smerte var det symptom som var hyppigst rapportert ved hjemmebesøk 2 og 4 uker etter operasjonen. Pasientene hadde behov for forbedring i informasjon og støtte i utskrivningsfasen fra sykehus, og pasientene hadde behov for et utvidet tilbud fra spesialisert helsepersonell for fysiske og psykologiske symptomer og behov første måned etter hjerteoperasjonen for å dekke den manglende kontakt med sykehuset. I en delstudie ble det vist at pasienter som før operasjonen har nedsatt fysisk helse og pasienter som bor alene hadde nedsatt fysisk helse 6 måneder etter operasjonen, mens pasienter som har symptomer på angst og/eller depresjon før operasjonen hadde nedsatt mental helse 6 måneder postoperativt. Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbudet til by-pass-opererte hjertepasienter etter operasjonen i norske kommuner, og viser behovet for utvidet oppfølging i den tidlige rehabiltering i fremtiden.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 24. nov. 2010 16:12 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00