Disputas: Hilde Stendal Robinson

Cand.san. Hilde Stendal Robinson ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pelvic girdle pain and disability during and after pregnancy. A cohort study

Bedømmelseskomité

Lektor, ph.d. Hans Lund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk universitet
Dr.med. Bård Natvig, NRRK, Diakonhjemmet sykehus
Professor Britt Ingjerd Nesheim, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Kåre Birger Hagen, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Nina Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hilde Stendal Robinson viser i sitt doktorgradsarbeid hvordan kliniske funn tidlig i svangerskap har betydning for utvikling av bekkenløsning og hvordan funksjonsevnen reduseres gjennom svangerskap også ved fravær av plager. Resultatene understreker at det er viktigere å registrere hvor i bekkenet smertene er lokalisert samt vurdere funksjonsevne enn å registrere om gravide kvinner har bekkenløsning. Identifisering av kliniske risikofaktorer er et nytt funn og en evt. betydning for behandling og forebygging bør undersøkes.

Bekkenløsning forekommer ofte hos gravide kvinner og påvirker funksjon og aktivitetsnivå. Det er usikkert hvor ofte og hvor alvorlig kvinner påvirkes, men nyere studier viser at over 50% av gravide kvinner har plager fra bekkenet. Smerter i bekken og korsrygg er vanligste årsak til sykemelding blant gravide kvinner. For å begrense negative konsekvenser av bekkenløsning, er det viktig å identifisere faktorer som kan benyttes til å forebygge plager og utvikle gode behandlingsstrategier. Kliniske faktorer er i liten grad undersøkt i denne sammenheng, men har potensial til å gi retningslinjer for forebygging og behandling. 326 gravide kvinner ble fulgt gjennom svangerskap og barseltid. Forekomsten av smerter i bekkenet var 35% i tidlig graviditet, 62% i graviditetsuke 30 og 31% tolv uker etter fødsel. Det var stor variasjon i funksjonsevne ved alle tidspunkter, også hos kvinner uten smerter. Dette betyr at funksjonsevnen påvirkes både av graviditeten og det å ha smerter i bekkenet.

Det å ha smerter både foran og bak i bekkenet, samt positive svar på kliniske tester tidlig i svangerskap ga økt risiko for redusert funksjonsevne og mer smerter i bekkenet sent i svangerskap. Kvinnenes engstelse betydde også noe for funksjonsevne. Risikoen for vedvarende smerter i bekkenet og nedsatt funksjonsevne 12 uker etter fødsel økte ved positive svar på flere kliniske tester sent i svangerskapet. Muskelskjelettsmerter andre steder i kroppen og tidligere ryggsmerter hadde også noe betydning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 23. sep. 2010 09:36 - Sist endret 4. feb. 2014 10:02