Disputas: Trine Strand Bergmo

Cand.polit. Trine Strand Bergmo ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Telemedicine: measuring effects and patient preferences.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor John Cairns, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK
  • 2. opponent: Associate Professor Trine Kjær, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Post doktor Eline Aas, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I en doktoravhandling fra Universitetet i Oslo viser Trine Bergmo og hennes medarbeidere at sikker web-basert kommunikasjon mellom pasienter og leger reduserer bruk av andre helsetjenester.  I en studie hvor pasientene fikk tilgang til å kontakte fastlegen over internett gikk antall legebesøk ned med omentrent en konsultasjon per pasient per år. Det ble også vist at veiledning over internett som del av behandlingen til barn med atopisk eksem kan redusere andre konsultasjoner. I en studie utført i Tromsø fikk foreldre til barn med eksem mulighet til å sende bilder av eksemet sammen med en beskrivelse av hvordan barnet hadde det fra datamaskinen hjemme direkte til spesialisten på sykehuset. Spesialisten svarte med råd om hvordan eksemet skulle behandles.

Flere har utrykt bekymring over at dersom det åpnes for at pasientene fritt kan sende elektroniske forespørsler vil det kunne føre til merarbeid for legene. Det har vært hevdet at dette vil medføre mange unødvendige, lange og til dels kompliserte meldinger som legen må bruke mye tid på. Slike bekymringer viste seg å være ubegrunnet. Omentrent halvparten av pasientene som fikk tilgang til kommunikasjonssystemet brukte det i løpet av prosjektperioden. De sendte i snitt 1.5 og 3 meldinger år. Noen av pasienten mente at det var bedre med et fysisk møte med legen, mens de fleste synes dette var nyttig tilbud som kunne spare et legebesøk.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 9. juni 2011 10:51 - Sist endret 26. sep. 2014 14:46