Disputas: Dorthe Fuglenes

Cand.med. Dorthe Fuglenes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cesarean delivery: Women’s preferences and Doctors’ decisions.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bjørn Backe, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge

2. opponent: Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjeneste, Odense, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Marit Bragelien Veierød, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Odd Aalen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I Norge ville 6% av gravide kvinner foretrekke keisersnitt dersom de kunne velge, men en norsk undersøkelse tyder på at det er stor variasjon i hvilken grad ønskene blir oppfylt. Legers frykt for klager og rettssaker kan påvirke deres beslutning, mens deres risikoholdning ikke ser ut til å ha betydning. Fire av ti leger er positive til tanken om en egenandel dersom keisersnittet utføres uten medisinsk indikasjon.

 

Lege og stipendiat Dorthe Fuglenes har i sin avhandling ”Cesarean Delivery: Women’s preferences and Doctor’s decisions” undersøkt holdninger til keisersnitt blant norske fødselsleger og blant gravide. Et ønske om keisersnitt er ofte assosiert med frykt for fødsel, negative fødselserfaringer eller keisersnitt i tidligere svangerskap. Fuglenes og medarbeidere viser i sin avhandling at kvinner med preferanse for keisersnitt oftere blir forløst med keisersnitt, og dette gjelder også i akutte situasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 5. juni 2011 17:56 - Sist endret 26. sep. 2014 14:46