Disputas: Lars Henrik Høie

Cand.med. Lars Henrik Høie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Cholesterol lowering effects of soy protein, and how denatured protein may increase the risk for cardiovascular disease

Bedømmelseskomité

Professor Arne Vernon Astrup, København Universitet
Dr.med. Sidsel Graff-Iversen, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Professor Per Hjortdahl, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Dag Bruusgaard, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Lars Henrik Høie og kollegaer på universitetssykehus i Norden og Tyskland har meget overraskende funnet at proteiner som er fremstilt med høy varme (ultra heat treatment, UHT) kan øke risikoen for hjerte-karsykdom. Forskningsresultatene kan være av stor betydning, fordi soya- og andre melkeprodukter som er UHT behandlet, brukes regelmessig av store konsumentgrupper.

I sin avhandling har Lars Høie og medarbeidere vist at soyaprotein senker total- og LDL-kolesterol i blod, men at UHT-behandlet soyaprotein signifikant øker LDL- og total kolesterol med ca. 20% etter 8 ukers bruk. UHT-fremstilte melkeproteinbaserte produkter har gitt samme resultater.
De overraskende funnene ble underbygget av en studie hvor et nytt soyaprotein ble utviklet som ikke var varmebehandlet, som signifikant reduserte risikofaktorene LDL- og total-kolesterol sammenlignet med andre soyaproteiner. Helsemyndighetene i USA og England har i h.h.v. 1999 og 2002 godtatt at man ved inntak av produkter som inneholder minst 25g soyaprotein per dag kan hevde at disse produktene kan redusere hjerte-karsykdom ved å senke kolesterol. Resultatene fra Høie og medarbeidere kan gjøre det ønskelig for helsemyndigheter å få dokumentasjon fra selskaper som produserer soyaproteiner, og fra produsenter av proteinbaserte drikkevarer og andre langtidsholdbare produkter, hvor proteinene fremstilles med høy varme.

Studiene i denne avhandlingen er utført i samarbeid med forskere fra universitetssykehus i Berlin, Helsinki, København, Stockholm og Århus, og de proteinbaserte produktene er blitt fremstilt i England, Holland, Norge og Sverige.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. jan. 2011 14:48 - Sist endret 4. feb. 2014 10:06