Disputas: Gro Rugseth

Cand.san. Gro Rugseth ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Overvekt som livserfaring. Et empirisk – teoretisk kunnskapsbidrag"

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Fredrik Svenaeus, Södertörn högskola, Huddinge, Sverige
2. opponent: Professor Finn Skårderud, Høgskolen i Lillehammer
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Gunn Engelsrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

For den som er overvektig blir vektreduksjon fremstilt som helsebringende og attraktivt. En ny avhandling viser imidlertid at overvektige selv opplever at livsstilsendringer truer deres sosiale fellesskap med andre og at det ikke erfares som entydig bra for helsen å gå ned i vekt. Fysioterapeut og stipendiat Gro Rugseth har i sin doktoravhandling undersøkt hvordan det erfares å leve som overvektig. Hun har intervjuet 16 personer, 5 menn og 11 kvinner om deres erfaringer, observert dem i ulike sammenhenger og gjennom halvannet år fulgt en gruppe overvektige i et vektreduksjonsprogram ved en sykehusavdeling.

Resultatene viser at mange overvektige erfarer en betydelig og vedvarende oppmerksomhet fra andre fordi de er tykke. Fra de var barn har de både med hjelp fra andre og på egen hånd forsøkt å få til vektreduksjon gjennom ulike dietter, kurer og livsstilsendringer. Mange opplever at det å endre på innarbeidede mat- og spisevaner ”snur alt på hodet” og bryter uheldig inn i meningsfulle fellesskap i familien og vennekretsen. Etter mange år med oppmerksomhet mot egen vekt forbindes det å spise med både sterk lyst og dyp skam. Det å være stor og tung kan medføre betydelige kroppslige plager og besvær. Kroppens tyngde kan gjøre at en kjenner seg syk og at alt kjennes tungt. Avhandlingen viser at på en sykehusavdeling understrekes og forsterkes slike erfaringer gjennom omgivelsenes utforming og utstyr. Trange stoler, korte blodtrykksmansjetter, vekt og målebånd får kroppen til å fremstå som enda større og tyngre. I andre sammenhenger, som hjemme eller på trening kan det å være overvektig imidlertid også erfares som en ressurs og fordel. Personer som veier mye kan kjenne seg både sterke og utholdende og samtidig bevege seg lett som en fjær.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 1. juni 2011 12:32 - Sist endret 26. sep. 2014 14:47