Disputas: Mulugeta Belay Mengesha – Imunnologi

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Biomarkers of protective immunity against tuberculosis among humans in an endemic setting.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Nadia Caccamo, Faculty of Medicine, University of Palermo
  • 2. opponent: Professor Harald H. Wiker, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne Margarita Dyrhol Riise, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Bjørn Myrvang, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Fekadu Abebe, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I Afrika og Asia er tuberkulose fortsatt en stor utfordring for helsevesenet. Tidlig diagnose og behandling er den grunnleggende strategien i arbeidet med å kontrollere tuberkulose. Den eneste lisensierte TB vaksine, BCG synes ikke å hindre tuberkulose hos voksne og dermed spredning av basillene. Derfor satses det mye på å utvikle en effektiv vaksine som kan erstatte BCG. Etter en naturlig infeksjon med tuberkelbasiller vil omtrent 90% forbli friske. Det tyder på at immunsvaret hos de fleste mennesker er i stand til å holde infeksjonen i sjakk. Men mekanismen for denne beskyttelsen og om det finnes immunologiske markører for den er ganske ukjent. Ved å studere immunsvaret hos naturlig infiserte personer kan vi få innsikt i mulige biomarkører for beskyttelse.

Vi har fulgt cytokinnivåer og antistoffer spesifikke for utvalgte antigener fra tuberkelbasiller hos naturlig infiserte personer i Etiopia, et land med høy forekomst av tuberkulose. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetene i Addis Abeba og Oslo ble finansiert av Norges forskningsråd. Tre grupper ble undersøkt: pasienter med tuberkelbasiller i oppspytt fra lungene, deres kontakter i samme husholdning og friske kontrollpersoner uten kjent kontakt med tuberkulosepasienter. Tuberkulosepasientene og deres kontakter ble fulgt opp gjennom ett år. Cytokinene IFN-γ og TNF-α som svar på stimulering med immundominante antigener (Rv2013, LAM og HBHA) viste seg å være mulige biomarkører for beskyttende immunitet. Spesielt var nivået av INF-γ alltid lavt i ubehandlede tuberkulosepasienter, men høyt hos friske kontroller. I tillegg fant vi, for første gang, at IgA mot HBHA var tydelig assosiert med proteksjon. Det utfordrer det allment aksepterte dogme at antistoffer ikke spiller noen rolle i immunapparatets kontroll av tuberkulose. Høye nivåer av INF-γ and IgA mot HBHA i friske kontroller antyder at cellemediert og humoral immunitet virker synergistisk i etablering ab beskyttelse mot tuberkulose. Dette kan ha viktige implikasjoner for vaksineutvikling.¨

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.


 

Publisert 13. apr. 2016 11:14 - Sist endret 22. apr. 2016 09:58