Frokostseminar: måling av livskvalitet i økonomisk evaluering

Endelig en norsk tariff for måling av livskvalitet i økonomisk evaluering: Godt eller veldig godt nytt?

Foto: Colurbox

Myndighetene har bestemt at de vil prioritere behandlingstiltak innen helse som gir økt overlevelse og forbedret livskvalitet. Men hva er livskvalitet i denne sammenhengen, og hvor mye forbedres den ved de ulike tiltakene? Hvor ille er det, for eksempel, å leve med hjertesvikt sammenlignet med å ha leddgikt?

Mens vi tidligere har måtte bruke tall fra andre land, kan vi nå bruke en ny norsk tariff for å svare på dette. Utgangspunktet er en undersøkelse av mer enn 2000 personer. I dette seminaret vil vi presentere den nye tariffen, sammenligne den med alternativene, og diskutere om man nå bør endre anbefalingene om hvilke metode man bør bruke når man evaluerer nytten av helsetiltak.

Påmelding

Program

  • Ny norsk tariff for måling av helserelatert livskvalitet, ved Yvonne Anne Michel, Universitetet i Oslo
  • Er nordmenn så spesielle at de trenger en egen tariff? ved Andrew Malcolm Garratt, Folkehelseinstituttet
  • Burde man nå anbefale den norske tariffen i veiledningene? ved Einar Torkilseng,  Bristol-Myers Squibb Norge
  • Diskusjon: Endelig en norsk tariff: Godt eller veldig godt nytt? ved Kim Rand, Liv Ariane Augestad og innlederne.

 

 

Publisert 5. feb. 2019 14:36 - Sist endret 13. nov. 2019 12:35