Er vi friskere eller sykere enn noen gang? En synoptisk og sokratisk lesning av to Folkehelsemeldinger.

Foredrag ved Jan Helge Solbakk, cand. med., cand. theol., dr. philos og professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO.

Markus-, Matteus-, og Lukasevangeliet omtales i bibelforskningen som de synoptiske evangelier, ettersom de har en sammenfallende, kronologisk framstilling av Jesu liv og lære, med noe fellesstoff og noe særstoff. Ordet synoptisk (gammelgresk sunoptikós)  betyr "samsyn" eller å se det hele sammen. Foredraget representerer et forsøk på en synoptisk lesning av de to siste Stortingsmeldingene om norsk folkehelse: Resept for et sunnere Norge - Folkehelsepolitikken fra 2002-2003 og Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter fra 2014-2015, i tandem med en sokratisk behandling av de samme meldingene.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Arrangementet er gratis.

Publisert 12. feb. 2018 11:27 - Sist endret 12. feb. 2018 11:27