Persontilpasset medisin - et upålitelig løfte om revolusjon av forebyggende medisin

Foredrag ved Henrik Vogt, allmennlege og dr. med.

Vi er inne i en periode der raske teknologiske og vitenskapelige endringer gjør at en ny visjon for fremtidens medisin fremmes stadig mer kraftfullt. Visjonen har mange navn: persontilpasset medisin, presisjonmedisin, P4-medisin, systemmedisin, digital helse, eHelse, mHelse og "high definition medicine". Håpet er at fremtidens medisin vil være i stand til å gruppere mennesker i ulike risikokategorier og persontilpasse behandlingen mer presist etter hvilken gruppe du tilhører - og at mennesker vil endre livsstil basert på denne informasjonen.

 

Politisk - og overfor media og befolkningen generelt - selges fremtidens medisin inn som noe som skal gi en revolusjon i vår evne til å forebygge sykdom og holde folk friske. Men er dette et troverdig løfte? Basert på en ny doktorgrad argumenterer Henrik Vogt for at vi ikke uten videre kan tro på det vitenskapsfolkene sier når de selger inn sin visjon for fremtiden. Det reiser også etiske spørsmål: Hvor mye er det greit å love i jakten på forskningsmidler og politisk støtte?

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 11. des. 2017 14:48 - Sist endret 11. des. 2017 14:48