Moderasjon og kloke valg i medisinen – askese eller revansj?

Foredrag ved Bente Kristin Johansen, fagsjef i i Legeforeningen og prosjektleder for Gjør kloke valg-kampanjen.

I september 2018 lanserte Legeforeningen kampanjen "Gjør kloke valg" – en kampanje som tar sikte på å redusere overdiagnostikk og overbehandling. Målet er tryggere og bedre helsetjenester. Kampanjen er tilknyttet The Choosing Wisely Initiative, og det pågår nå Choosing Wisely-lignende kampanjer i over 20 land.

Fundamentet for Choosing Wisely/Gjør kloke valg - og en forutsetning for å lykkes - er et vedvarende engasjement fra fagmiljøene. Så langt har Legeforeningen møtt stor interesse fra flere fagmiljøer og på sett og vis fått et inntrykk av at temaet er overmodent. Men stikker dette dypt, eller er det et blaff? Er det profesjonenes selvransakelse og behov for askese vi er vitne til, eller handler det i bunn og grunn om faglig revansj? Dette er spørsmål som Bente Kristin Johansen i Legeforeningen vil diskutere.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Arrangementet er gratis!  

 

Publisert 27. feb. 2019 16:16 - Sist endret 27. feb. 2019 16:16