Assistert befruktning og reproduksjonsteknologi - ufrivillig barnløses erfaringer og refleksjoner

Foredrag ved Birgit Kvernflaten, postdoktor ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, UiO. 

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, eyewear, briller.

Foto: Øystein Horgmo

Hvordan opplever par som går igjennom behandling for infertilitet praksiser innen assistert befruktning i dagens Norge? Hvilke tanker har de rundt reproduksjonsteknologi og ulike muligheter ufrivillig barnløse har i dag? Hvordan ser de på embryoets status, embryodonasjon og forskning på embryo?

Med utgangspunkt i at erfaringer og refleksjoner formes i en bestemt sosio-kulturell og politisk kontekst, vil postdoktor Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn presentere og diskutere foreløpige funn fra en etnografisk studie fra klinikk basert på dybdeintervjuer med par og observasjon av behandlingsforløp.

Medisinsk-filosofisk forum

Alle som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,- (Vipps eller kontant)

Publisert 4. okt. 2019 13:33 - Sist endret 23. okt. 2019 10:31