Ensomhetens pandemi: Bør vi frykte isolasjon mer enn infeksjon?

Foredrag ved lege og journalist Charlotte Lunde.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det er kjent at ensomhet i seg selv kan gi en rekke helseproblemer. Vi påvirkes alle av et sosioemosjonelt miljø, og under koronapandemien har sosial isolasjon blitt en kollektiv erfaring. Kartlegging av livskvalitet høsten 2020 tyder på at unge ser ut til å være en spesielt sårbar gruppe når det gjelder sosial isolasjon. Dagens unge representer allerede en generasjon med en høy forekomst av psykiske helseplager. Hvordan vil perioden med nedstengning og ensomhet prege dem fremover, og hva slags hjelp bør de få?

Charlotte Lunde er journalist og lege med ti års erfaring fra spesialisthelsetjenesten innenfor nevropsykiatri-feltet, og jobber i øyeblikket på en sengepost i DPS. Hun har også en cand.mag i litteraturvitenskap og har vært programleder på NRK barne-TV. Hun sitter i styret for leger mot atomvåpen og skriver fast i Tidsskriftet for norsk legeforening.

Påmelding:

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på innen 10. januar, og du får tilsendt Zoom-lenke på e-post. 

Medisinsk-filosofisk forum

Alle som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Publisert 18. des. 2020 15:42 - Sist endret 11. jan. 2021 08:35