Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning

I samarbeid med Universitetet i Bergen inviterte NAFALM til innføringskurs om kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning i Bergen 24. - 26. mars 2014 i strålende vårvær.

 

Det var stor interesse for kurset som hadde 18 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. Nødvendige forutsetninger for deltakelse var opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode. Deltakerne fikk basisinnføring i sentrale prinsipper og prosedyrer, som i gruppearbeid ble drøftes i direkte sammenheng med deltakernes egne prosjekter. Gruppeveiledning på eget prosjekt utgjorde en sentral del av programmet med gjensidig læring som mål.
 

Kurskomiteen besto av Ann Dorrit Guassora og Anette Graungaard  fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København, samt Torgeir Gilje Lid og Kirsti Malterud (kursleder) fra AFE Bergen/Uni Research Helse og UiB, med Elin C. Gundersen fra NAFALM/UiB som administrativt ansvarlig.

 

Emneord: kurs, Nyheter Av Kirsti Malterud
Publisert 2. apr. 2014 15:50 - Sist endret 10. okt. 2016 15:50