English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

 

Kontakt oss

Kurs og seminarer

17. sep. 2019 - 19. sep. 2019 , Leangkollen, Asker
18. nov. 2019 - 20. nov. 2019 , Oslo
6. feb. 2020 - 7. feb. 2020 , Det Norske Insititutt i Roma
23. mars 2020 - 25. mars 2020 , Bergen

 

International Courses

PhD students are encouraged to attend international courses. NAFALM wishes to give an overview of international courses relevant for PhD students in general practice research.

NAFALM-nytt