English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

 

Kontakt oss

Kurs og seminarer

For tiden ingen planlagte kurs eller seminarer

Forskerprofiler

 • fiske-web Mari Fiske

  Formålet med studien er å bidra til økt oppmerksomhet på, og kunnskap om, underernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie

 • husabo-web Gunnar Husabø

  Prosjektet har som mål å evaluere om dei landsomfattande tilsyna med behandling av blodforgifting i sjukehus kan avdekke svikt i tenestene, om dei bidrar til forbetring når det er nødvendig. og korleis tilsyn kan bidra til betre tenester.

NAFALM-nytt

 • lite Sommerhilsen fra NAFALM

  Nyheter fra NAFALM i vårens nyhetsbrev

 • marthe-lise-lite Nettverksbygging i gjestfrie San Diego

  Egen forskning, strandliv, surfing og familietid i California. Marthe-Lise Næss-Andresen har jobbet med nettverksbygging ved UCSD, Universitet i California, San Diego.

 • deltakere-web Hvordan komme på trykk

  I to dager i begynnelsen av februar var 20 motiverte deltakere samlet i lokalene til Det norske institutt i Roma for å lære å skrive slik at man kan komme på trykk i dagspressen. NAFALM arrangerte for andre gang kurs i kronikkskriving, denne gang i samarbeid med Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, MUNI-HEALTH-CARE.