English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

 

Kontakt oss

Kurs og seminarer

6. feb. 2020 - 7. feb. 2020 , Det Norske Insititutt i Roma
23. mars 2020 - 25. mars 2020 , Bergen
15. sep. 2020 - 17. sep. 2020 , Sommarøy Arctic hotel

 

International Courses

PhD students are encouraged to attend international courses. NAFALM wishes to give an overview of international courses relevant for PhD students in general practice research.

NAFALM-nytt

  • tibballs-web Reisebrev fra Melbourne

    Kort tid før vi går inn i siste året med gode finansieringsmuligheter for utenlandsopphold gjennom NAFALM vil Katrina oppfordre medstudenter til å benytte sjansen. Og la deg ikke stoppe av at du er tidlig i PhD-løpet!

  • cambridge2-web Forskningsopphold i Cambridge

    Rune Pedersen har vært på forskningsopphold ved University of Cambridge. Her er hans reisebrev fra oppholdet.

  • bilde-havfruen-web Simulering og tverrprofesjonelt samarbeid i København

    Lene Lunde har vært på forskningsopphold i København. Her kommer hennes reisebrev.