English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

 

Kontakt oss

Kurs og seminarer

18. nov. 2019 - 20. nov. 2019 , Oslo
6. feb. 2020 - 7. feb. 2020 , Det Norske Insititutt i Roma
23. mars 2020 - 25. mars 2020 , Bergen
15. sep. 2020 - 17. sep. 2020 , Sommarøy Arctic hotel

 

International Courses

PhD students are encouraged to attend international courses. NAFALM wishes to give an overview of international courses relevant for PhD students in general practice research.

NAFALM-nytt