Forskerskoler ved Institutt for helse og samfunn

Forskerskolene støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

Publisert 14. mai 2013 15:25 - Sist endret 31. jan. 2017 10:30