Elin Høien Bergene vant AMFF-prisen på Nidaroskongressen

Forskerskolestudent Elin Høien Bergene vant AMFF-prisen på Forskningsdagen på Nidaroskongressen onsdag 22. oktober med sitt foredrag og poster om hvordan man gir barn medisiner. 

Ved overrekkelse av prisen fikk Elin ros både for sitt gode og originale prosjekt og for sin engasjerte fremleggelse av resultatene. AMFF-prisen er et reisestipend på 20.000 kroner og deles ut av Allmennmedisinsk forskningsfond til forskere som er i gang med eller har avsluttet en doktorgrad.

På forskningsdagen ble også AFU-prisen delt ut. Den deles ut av Allmennmedisinsk forskningsutvalg til forskere som ikke arbeider med en doktorgrad. I år gikk AFU-prisen til allmennlege Inger Lyngstad for et prosjekt om uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennpraksis. Forskerskolen var godt representert på forskningsdagen. I alt syv studenter fra år 2 og 3 deltok med innlegg og postere! Abstractene fra forskningsdagen blir senere publisert i Utposten. Vi gratulerer Elin og Inger med prisene!

Emneord: Nyheter Av Elin Olaug Rosvold
Publisert 22. okt. 2015 08:52 - Sist endret 17. aug. 2021 13:18